Eksoten hallituksen päätökset 31.7.2017

Julkaistu: 1.6.2017 9:50
Päivitetty: 1.6.2017 10:00

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 31.5.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sakari Paakkinen ja Sinikka Poskiparta.

3. Palvelusetelin toimintaohjeen yleisen osan keskeiset muutokset 2017


Päätösesitys: Hallitus hyväksyy palvelusetelin toimintaohjeen yleiseen osaan esitetyt muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Kuntouttavan työtoiminnan sähköisen palvelusetelin käyttöönotto


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä kuntouttavan työtoiminnan toimintaohjeen palvelukohtaisen osan ja päättää ottaa käyttöön kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin 1.9.2017 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin. 

5. Eettisen työryhmän tehtävien muuttaminen 


Päätösesitys: Hallitus päättää, että eettisen työryhmän tehtävänä on antaa lausunto niistä tutkimuksista, jotka eivät ole tutkimuslain tarkoittamalla tavalla lääketieteellisiä tutkimuksia, mutta kohdistuvat asiakkaisiin/potilaisiin tai ovat luonteeltaan/aihepiiriltään erityisen arkaluontoisia.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Edustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socomin varsinaiseen yhtiökokoukseen


Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa Lappeenrannan kaupunginhallituksen nimeämän yhtiökokousedustajan toimimaan Eksoten edustajana Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socomin varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.6.2017.

Kokouksessa täydennetty päätösesitys: 
Socomin hallitukseen luottamushenkilöedustajaksi nimetään Tuija Nummela ja varajäseneksi Leena Byckling. Virkamiesedustajan nimeää toimitusjohtaja.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Tiedoksi merkittävät asiat


Kokouksessa tiedoksi merkittäviin lisättiin:

Valiokunnissa asiantuntijoina kuultavina käyneet Eksoten edustajat:

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa asiantuntijana kuultavina ovat käyneet toimitusjohtaja Pentti Itkonen, kuntoutusjohtaja Markku Hupli ja terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula. Tuula Karhula on asiantuntijakuultavana 7.6.2017.

Eduskunnan hallintokunnassa asiantuntijana kuultavana on käynyt hallintojohtaja Keijo Siiskonen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut mahdolliset asiat


Keskusteltiin uuden hallituksen ensimmäisestä kokousajankohdasta ja todettiin, että sen täytyy olla aikaisemmin kuin ehdotettu 23.8. Hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen kutsuu koolle uuden valtuuston ke 28.6.2017 klo 13 ja uuden hallituksen ensimmäinen kokous pidetään heti valtuuston kokouksen jälkeen ke 28.6. klo 14.00. Sen jälkeen hallituksen kokoukset jatkuvat  16.8.2017. Kokoukset pidetään keskiviikkoisin klo 15 ja ryhmäkokoukset klo 14. 

Päätös: Hyväksyttiin.
                                                          
Päätettiin ottaa käsittelyyn lisälistan asia: Tilaratkaisujen laajemman suunnittelun käynnistäminen.

9. Tilaratkaisujen laajemman suunnittelun käynnistäminen


Strategia- ja tulevaisuusjaosto käsitteli kokouksessaan 29.5.2017 tilaratkaisujen laajemman käynnistyksen suunnittelua.

Jaosto päätti esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi käynnistää tilaratkaisujen laajemman suunnittelun kokonaisuudesta, joka pitää sisällään Lappeenrannan keskustan alueen sote-keskuksen ja työterveyden tilaratkaisut, A-tornin saneerauksen, Ruorin tilojen käytön ja Imatralla sote-keskuksen vaihtoehdon. 
Suunnitelman on tarkoitus valmistua elokuun 2017 loppuun mennessä. 

Päätösesitys: Hallitus hyväksyy strategia- ja tulevaisuusjaoston esityksen.

Päätös: Hyväksyttiin.​Share