Eksoten hallituksen päätökset 5.4.2017

Julkaistu: 6.4.2017 9:20
Päivitetty: 6.4.2017 9:23

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 5.4.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummela ja Sinikka Poskiparta.

3. Aiesopimus Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalveluiden liiketoiminnan kaupasta


Päätösesitys: Esittelijän kokouksessa tekemä päätösesitys: 
Hallitus päättää esittää Saimaan Tukipalvelut Oy:lle, että:
- ennen aiesopimuksen allekirjoittamista selvitetään vaihtoehto, jossa Eksote ostaa muilta omistajilta tekstiilipalveluiden liiketoimintaa vastaavat osakkeet; ja 
- Eksote ottaa samassa yhteydessä sopimusteitse tai osakkeiden erilajistamisella muita omistajia laajemman vastuu tekstiilipalveluiden liiketoiminnasta

Eksote neuvottelee muiden omistajien kanssa osakekaupan ehdoista ja kohteena olevien osakkeiden määrästä. Lopullinen päätös mahdollisesta osakekaupasta tai mahdollisesta aiesopimuksen hyväksymisestä tehdään hallituksen kokouksessa 19.4.2017.

Hallituksen II varapuheenjohtaja Ilpo Hakula esitti, että pesulatoiminta otetaan omaksi toiminnaksi tai myydään ulkopuoliselle tarjoajalle aiesopimuksen mukaisesti. Jäsen Sinikka Poskiparta kannatti esitystä.

Päätettiin äänestysjärjestyksestä: toimitusjohtajan esitys JAA, Ilpo Hakulan esitys EI.

Hyväksyttiin äänestysjärjestys.

Äänet jakaantuivat seuraavasti: 

JAA:
Vesterinen
Hakonen
Salenius
Nummela
Liimatainen
Kinnunen

Yhteensä 6 ääntä.

EI:
Poskiparta
Hakula 
Vainikka
Rings
Kukkonen

Yhteensä 5 ääntä.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys.

4. eKarjala Oy:n osakkeiden myynti


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- myydä Eksoten omistamat 100 (sata) Tietomaakunta eKarjala Oy:n osaketta kauppahintaan 649,40 euroa liitteenä olevasta osakekauppakirjasta tarkemmin ilmenevin ehdoin
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Eksoten edustajien nimeäminen Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1:n hallitukseen


Päätösesitys: Hallitus päättää nimetä Eksoten edustajiksi Asunto Oy Joutsenon Pirttiläntie 1:n hallitukseen tilanhallintapäällikkö Jari Villasen ja controller Mari Talka-Ritalan.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen


Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään Eksoten edustajan Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tavoitteena on, että Eksotella ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen edustaja.

Päätös: Hyväksyttiin. 

7. Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 


Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään Eksoten edustajan Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tavoitteena on, että Eksotella ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen edustaja.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat


Ei ollut.​Share