Eksoten hallituksen päätökset 8.11.2017

Julkaistu: 9.11.2017 9:10
Päivitetty: 9.11.2017 9:15
Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 8.11.2017 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltonen ja Pentti Salenius.

3. TA2018 valmistelu


Päätösesitys: Hallitus päättää, että:
- vuoden 2018 talousarviota valmistellaan edellä kuvatun mukaisesti eli jäsenkuntien maksuosuuksia pienennetään 4,9 miljoonaa euroa vuoteen 2017 verrattuna
- palvelusopimusneuvottelut käydään edellä kuvatun talousarviovalmistelun mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä täydennetty päätösesitys:               
Hallitus päättää, että:
- vuoden 2018 talousarviota valmistellaan edellä kuvatun mukaisesti eli jäsenkuntien maksuosuuksia pienennetään 4,9 miljoonaa euroa vuoteen 2017 verrattuna;
- talousarvio ei sisällä mitään varausta oman toiminnan tai ostopalvelujen mahdollisiin palkankorotuksiin; ja
- palvelusopimusneuvottelut käydään edellä kuvatun talousarviovalmistelun mukaisesti.

4. Kotihoidon myöntämisperusteet 1.2.2018


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat kotihoidon myöntämisperusteet 1.2.2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Vanhus-ja vammaispalveluiden perhehoidon toimintaohjeen päivittäminen 


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat vanhus- ja vammaispalvelujen perhehoidon toimintaohjeet 1.1.2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Ikäihmisten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevat päivitetyt pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet


Päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä päivitetyt omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen. 

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja korotetun ohjauskorvauksen käyttöönotto 1.12.2017 alkaen


Päätösesitys: Hallitus päättää
- merkitä tiedoksi kuntouttavan työtoiminnan vaihtoehtoiset järjestämistavat;
- ottaa käyttöön yllä esitetyn palveluntuottajalle maksettavan korotetun ohjauskorvauksen 20 €/päivä/asiakas 1.12.2017 alkaen.

Päätös: Hyväksyttiin. 

9. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat


Hallituksen strategiaseminaari 22.11.2017

Hallituksen strategiaseminaarissa 22.11. käsiteltäviä asiakokonaisuuksia:
- Eksoten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa käytössä olevat toimitilat
- Eksoten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen myynti
- Eksoten hanke- ja kehittämistoiminta
- Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilanne
- aikajana, millä aikataululla palveluverkkoasia käsitellään; sekä
- palaute kuntien kanssa käydyistä palvelusopimusneuvotteluista.

Materiaali seminaariin toimitetaan etukäteen hallituksen jäsenille.

Eksoten valtuuston seuraava kokous 
                                                          
Eksoten valtuuston kokous pidetään ke 20.12.2017 klo 9.00 (ryhmäkokoukset klo 8-9). 

Päätös: Hyväksyttiin.​


Linkki hallituksen kokousasiakirjoihin​


Share