Eksoten hallituksen päätökset 8.3.2017

Julkaistu: 13.3.2017 8:45
Päivitetty: 13.3.2017 8:51

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 8.3.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.

3. Kahden sosiaaliohjaajan viran perustaminen maahanmuuttopalvelujen yksikköön


Päätösesitys: Henkilöstöjaosto esittää hallitukselle, että hallitus päättäisi perustaa kaksi (2) sosiaaliohjaajan virkaa maahanmuuttopalvelujen yksikköön.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Lasten ja nuorten talon tilajärjestelyt Imatralla


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä suunnitelman lasten ja nuorten talon tilajärjestelyksi Imatralla;
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Imatran Seudun Yritystilat Oy:n kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Aikuisten taloon liittyvät tilajärjestelyt Imatralla


Päätösesitys: Hallitus päättää:
- hyväksyä suunnitelman aikuisten talon tilajärjestelyksi Imatralla;
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan aikuisten talon vuokrasopimuksen Alv-Yhtymän Agapitov Vladimir, Agapitova Natalia kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin. 

6. Tiedoksi merkittävät asiat


Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin:
Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy:n yhtiökokouskutsu 6.3.2017
Varsinainen yhtiökokous 22.3.2017 klo 13.00

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Muut mahdolliset asiat


Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (STM068:00/2015)
Käytiin keskustelu lausuntopyyntöön annettavasta lausunnosta.​Share