Eksoten kotihoitoa kehitetään ja 50 uutta työntekijää palkataan

Julkaistu: 19.4.2017 12:05
Päivitetty: 19.4.2017 12:10
Eksotessa vanhusten kotihoitoa kehitetään monin eri tavoin. Parhaillaan yhdellä kotihoitoalueella kokeillaan alueellista tiimimallia. Jokaiselle kotihoidon asiakkaalle on muun muassa nimetty oma vastuuhoitaja, joka yhdessä tiimin kanssa kantaa vastuun asiakkaan hoidosta ja suunnittelee työt entistä vapaammin. Lisäksi kotihoitoon palkataan 50 uutta työntekijää tämän vuoden aikana.

Eksotessa vanhusten kotihoitoa kehitetään voimakkaasti. Tavoitteena on entistä parempi asiakastyytyväisyys ja työhyvinvointi. 

Asiakkaiden asioita hoidetaan nyt eri lailla kuin aiemmin. Keskusta-pohjoisella kotihoitoalueella Lappeenrannassa kotihoidon työntekijät on jaettu neljään tiimiin. Yhdessä tiimissä on noin 15 lähihoitajaa ja kaksi sairaanhoitajaa. Kukin tiimi vastaa 50–60 asiakkaan hoidosta itsenäisesti. Työntekijät voivat entistä vapaammin tiimeissä suunnitella, organisoida ja toteuttaa omaa työtään. Uudesta mallista on saatu hyvää palautetta. Tiimimallista saadut alustavat kokemukset puoltavat tämän toimintamallin käyttöönottoa kaikilla kotihoitoalueilla.

Kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointiin on panostettu muutenkin. Tunti liikuntaa työajalla – mallia on kokeiltu Savitaipaleen, Imatran ja Parikkalan kotihoidoissa. Mallin toimivuutta tutkitaan, ja jos malli osoittautuu toimivaksi, laajennetaan se muille kotihoitoalueille. Kotihoidon alue- ja tehtäväjakoja on parannettu sekä asiakastietojen kirjaamista ja toiminnanohjausta kehitetty.

Uusia työntekijöitä ja toimivampi sijaisjärjestelmä

Kotihoitoon on lisätty yhteensä 50 uutta vakituista tehtävää. Ensimmäiset 30 tehtävää on jo täytetty ja tämän lisäksi auki tulee huhtikuussa 20 uutta vakituista tehtävää. Yhteensä vuoden 2017 aikana kotihoitoon lisätään 50 uutta vakituista työntekijää. 

Lisäksi kaikkiin pitkiin poissaoloihin on palkattu määräaikainen sijainen, mikäli sellainen on ollut saatavissa. Myös lyhyet poissaolot on sijaistettu tarpeen mukaan riippuen alueen asiakaskuormituksesta. Näihin sijaisuuksiin on pääsääntöisesti pystytty antamaan työntekijä jo hyvin toimivasta omasta resurssipoolista, mutta myös ulkopuolisia sijaisia on käytetty. Resurssipooli on paikannut alueilla myös asiakasruuhkahuippuja.
Share