Eksoten valtuuston päätökset 28.6.2017

Julkaistu: 28.6.2017 16:45
Päivitetty: 28.6.2017 17:06

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 28.6.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen avaus


Päätös: Valtuutettu Olavi Laukkanen avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Valtuuston kokousten sihteerin määrääminen


Päätösesitys: Valtuusto päättää määrätä toimikaudekseen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintojohtajan toimimaan valtuuston kokousten sihteerinä.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Harri Ahosen ja Kirsti Cederströmin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Vaalilautakunnan valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää: 
- valita toimikaudekseen 2017-2021 keskuudestaan vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä;
- valita jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan; ja
- että vaalilautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä.

Valtuuston varajäsen Susanna Laine ehdottaa vaalilautakunnan jäseniksi:

Jäsenet                                          Varajäset
Jerena Juutilainen, pj                   Ilpo Hakula
Esko Ijäs, varapj                           Anneli Myllärinen
Kyösti Kylliäinen                           Nina Värtö

Päätös:  Hyväksyttiin.

7. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää valita toimikaudelle 2017-2021 valtuuston puheenjohtajaksi Taina Lonkan, 1. varapuheenjohtajaksi Jerena Juutilaisen ja 2. varapuheenjohtajaksi Arto Siitosen.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Tarkastuslautakunnan valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää:
- valita toimikaudekseen 2017-2021 tarkastuslautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Jäsenet                                          Varajäsenet
Laura Kaijanen                                Susanna Laine
Esko Ijäs                                         Juhani Liimatta
Anneli Myllärinen                             Merja Vasara
Juha Jormakka                                Esa Kourujärvi
Kari Terho                                        Heikki Heimala

- määrätä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Laura Kaijasen ja varapuheenjohtajaksi Esko Ijäksen.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Hallituksen valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää:
- valita toimikaudekseen 2017-2021 hallitukseen seuraavat 13 jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen
                                                          
Jäsenet                                          Varajäsenet
Marja-Liisa Vesterinen                   Harri Vuorela
Jarmo Pulli                                     Juho Heikka     
Heikki Järvenpää                           Iikko B. Voipio
Heikki Tanninen                             Timo Salmisaari
Pentti Salenius                               Leena Byckling
Tuija Nummela                               Kirsti Cederström
Ari Berg                                          Irja Liimatainen
Kirsi-Marja Kauvo                           Anu Karhu
Pentti Peltonen                              Janne Hölsä
Anu Urpalainen                              Marjatta Laukkanen
Leena Kohvakka-Turja                   Mervi Rings
Ilpo Heltimoinen                             Markku Papinniemi
Pepi Niemi                                     Ritva Wilska-Neuvonen

- määrätä Marja-Liisa Vesterisen hallituksen puheenjohtajaksi sekä Jarmo Pullin 1. varapuheenjohtajaksi ja Heikki Järvenpään 2. varapuheenjohtajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston ja hallituksen kokouksissa 


Päätösesitys: Valtuusto päättää merkitä esityslistassa mainitut säännökset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Valtuuston pöytäkirjan pitäminen nähtävänä


Päätösesitys: Valtuusto päättää, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston pöytäkirja pidetään valtuuston toimikautena 2017-2021 yleisesti nähtävänä kuntayhtymän nettisivulla, osoitteessa www.eksote.fi, kokousta seuraavana perjantaina. Jos perjantai on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, nähtävänä olopäivä siirtyy seuraavaan arkipäivään.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätös: Merkittiin tiedoksi.​


Share