Eksoten valtuuston päätökset 31.5.2017

Julkaistu: 1.6.2017 9:40
Päivitetty: 1.6.2017 9:51

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valtuuston päätökset 31.5.2017 kokouksesta:


1. Kokouksen avaus


Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Antti Kaarna avasi kokouksen.

2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen


Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 §:n mukaisista äänimääristä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen


Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta


Päätösesitys: Valtuusto päättää valita Esko Ijäksen ja Pekka Koiso-Kanttilan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esko Ijäs ja Pirjo Valkeapää.

5. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016


Päätösesitys: Valtuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016.

Puheenjohtaja esitti seuraavaa käsittelyjärjestystä:

Keskustelu § 5-7 käydään yhdessä. Puheenvuorot käytetään seuraavassa järjestyksessä:
- talousjohtaja Liisa Mänttäri ja vastuualuejohtajat Tuula Karhula, Marja Kosonen ja Markku Hupli
- toimitusjohtaja Pentti Itkonen
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heikki Lohi
- valtuustoryhmien puheenvuorot suuruusjärjestyksessä
- yksittäiset valtuutetut.
Hyväksyttiin edellä mainittu käsittelyjärjestys.                       

Päätös:  Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus vuodelta 2016.

6. Arviointikertomus vuodelta 2016


Päätösesitys: Valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi ja pyytää hallitukselta lausunnon arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen edellyttämistä toimenpiteistä siten, että lausunto voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Vuoden 2016 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2016


Päätösesitys: Valtuusto päättää
- että poistoeroja tuloutetaan 167 827,55 euroa
- että investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset korkotuotot 23 745,16 euroa
- että 14 372 221,26 euron suuruinen ylijäämä kirjataan ali/ylijäämätilille.
- hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen; ja
- myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille vastuuvapauden tilikaudelta 2016.

Päätös: Hyväksyttiin.Share