Eksotessa lääkäriin pääsee etänä

Julkaistu: 16.11.2017 10:10
Päivitetty: 16.11.2017 10:13
Eksotessa on voinut käydä etälääkärin vastaanotolla jo parin vuoden ajan. Käytännössä etävastaanotolla potilas on pienellä terveysasemalla hoitajan vastaanotolla ja hoitaja ottaa etäyhteyden Armilan terveysasemalla olevaan lääkäriin. Ikäihmisten kotihoidon käynneistä kasvava osa hoidetaan etänä videoyhteydellä siten, että hoitaja soittaa asiakkaalle kotiin. Kaikki osapuolet ovat olleet tyytyväisiä etävastaanottoihin. Parhaillaan Eksotessa selvitetään miten lääkärin etävastaanotto toimisi suoraan kotiin.

Eksotessa on kokeiltu lääkärin etävastaanottoja jo parin vuoden ajan. Tänä syksynä Armilan terveysasemalla aloitti lääkäri, jonka työ on osittain etävastaanottoa. Etävastaanotto tarkoittaa käytännössä sitä, että potilas on eri paikassa kuin lääkäri. Yhteydenpito ja keskustelu tapahtuvat pikaviestinyhteydellä niin, että pienellä terveysasemalla potilas on hoitajan vastaanotolla ja vastaanottotilanteessa ovat läsnä potilas ja hoitaja toisessa päässä ja lääkäri toisessa. 

Digitaalisen stetoskoopin äänen laatu ei verkkoyhteyden yli ole vielä riittävän hyvä, mutta digitaalisen korvalampun kuvan välittäminen onnistuu. Tyypillisiä etänä hoidettavia asioita ovat pitkäaikaissairauksien kontrollit. Ajokorttitarkastus yhteistyössä hoitajan kanssa onnistuu myös. Hoitaja voi myös auttaa teknisesti kameran kanssa esimerkiksi ihomuutosten näyttämisessä tai potilaan liikkumisen arvioinnissa.

Etälääkärikäyntien määrä kasvaa kiihtyvästi

Potilaat ovat suhtautuneet myönteisesti etäyhteyden käyttöön ja olleet kiinnostuneita tällaisesta mahdollisuudesta. Kaikki osapuolet ovat olleet tyytyväisiä käyntien tuloksiin. Hoitajan läsnäolo mahdollistaa välittömän tiedonvälityksen ja tarvittavien jatkotoimien tai ohjausten toteutuksen saman tien, mitä on pidetty hyvänä. Toki se vie kahden ammattilaisen ajankin. 

Etäkäyntejä on vielä ollut vähän, sillä uutta toimintatapaa ajetaan vielä sisään hoitohenkilökunnalle. Yhteensä etävastaanottoja on ollut noin 90, ja määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Aikoja olisi ollut käytettävissä arviolta 300–400. Eksotessa selvitetään parhaillaan miten sekä hoitajan että lääkärin etävastaanottoa saataisiin suoraan kotiin.
Ikäihminen on kotoaan videoyhteydessä hoitajaan

Vastaava kokeilu on aloitettu nyt myös ikäihmisten kotihoidon asiakkaille. Kotikäynneillä käytössä on videosovellus. Kuva- ja ääniyhteydellä voidaan tarkistaa esimerkiksi lääkkeenottoa, vointia, syömisen aloittamista ja liikkumista. Kotihoidossa etäkäynti hoituu käytännössä siten, että hoitaja soittaa asiakkaalle kotiin. Asiakkaalla on käytössä Eksoten toimittama tabletti, johon videoyhteys asiakkaan vastatessa muodostuu. Hoitaja keskustelee kasvotusten asiakkaan kanssa ja samalla hoidetaan sovitut asiat, esimerkiksi lääkkeenotto. 

Kotihoidon asiakkaita on etäkäyntien piirissä tällä hetkellä noin 90. Käyntejä tehdään noin 2100 kuukaudessa kahdessa vuorossa. Määrä kasvaa koko ajan. Etäkäynnit ovat osa kotihoidon normaalia palvelutuotantoa. Kun hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehdään, tarpeen mukaan suunnitellaan osa käynneistä etäkäynneiksi ja osa fyysisiksi käynneiksi. Suurimmalla osalla kotihoidon asiakkaista on molempia käyntejä, ei vain etäkäyntejä. Etäkäyntejä on kaikista käynneistä noin 1,66 %. Tavoite on noin 5 %. 

Kotihoidon asiakkaat ovat tyytyväisiä alun jännityksen jälkeen

Asiakkaista suurin osa alun epäilyjen ja jännityksen jälkeen pitää tästä toimintamallista. Myös asiakkaiden omaisilla on mahdollisuus saada etäyhteys omille koneillensa, jolloin he voivat hyödyntää helppokäyttöistä videopuhelinyhteyttä ikäihmisen kanssa. Tämä onkin ollut asiakkaista se arvokkain asia, sillä he voivat helposti olla yhteydessä lapsiin ja lapsenlapsiin ympäri maailman.

Kotihoidossa on tehty hankintapäätös etävastaanottoratkaisusta, jolla voidaan tuottaa eri ammattilaisten etävastaanottoja asiakkaille kotiin. Ensimmäisenä nämä vastaanotot aloittaa fysioterapia vuoden 2018 alussa. Share