Etelä-Karjalan toimijoiden keinoja nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen

Julkaistu: 9.6.2017 8:35
Päivitetty: 9.6.2017 8:36
Eksote ja Saimaan ammattikorkeakoulu kartoittivat yhteistyössä 15–30-vuotiaiden nuorten hyvinvointia uhkaavia tekijöitä vuoden 2016 aikana. Selvitysten tulosten pohjalta nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi töitä tekevät toimijat Etelä-Karjalassa perustavat muun muassa ryhmiä yksinäisille nuorille. 

Selkeitä merkkejä nuorten hyvinvoinnin heikkenemiselle ovat vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan muun muassa eritasoiset mielenterveyden pulmat, päihteet ja huumeet, uni- ja vuorokausirytmin vaikeudet, ulkoinen olemus, yksinäisyys ja eristäytyneisyys, koulukiusaaminen ja poissaolot koulusta. Nuoret itse painottivat stressin hallitsemattomuutta, väsymystä, uupumusta, nuorisotyöttömyyttä ja hankaluutta kaverisuhteissa.

Näiden tulosten pohjalta nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi töitä tekevät toimijat sopivat esimerkiksi oman toimialan vastuuhenkilöstä nuorten yksinäisyyden ehkäisemisessä, päivittävät nuoren hoito- ja palvelupolkua ja liittymäpintaa nuorten ja aikuisten palveluiden välillä. Tuloksia hyödynnetään myös Etelä-Karjalan alueella Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman LAPE- hankkeessa.  

Konkreettisia muutoksia nuorten palveluihin

Etelä-Karjalan Marttojen kehittämiskohteena on nuorten talouslukutaitojen edistäminen ja nuorten yksinäisyyteen vaikuttaminen. Nuorille järjestetään useamman tapaamiskerran kurssisarjoja, joissa teemana on ”puhu rahasta” kokkailun, vaatehuollon ja siivouksen merkeissä.

Heikintalo muutti keväällä Ratakatu 41:een. Heikintalon toiminnan kohderyhmä on 18–62 -vuotiaat työikäiset. Heikintalon toiminta perustuu toiminnalliseen päivään. Heikintalo toimii myös kohtaamispaikkana ja tarjoaa osallistumismahdollisuuksia, asiointiapua ja edunvalvontaa, työllistymistä edistävää toimintaa sekä vapaa-ajan ohjelmaa ja vertaistukea.

Laptuote-säätiö sr vastaa haasteeseen kahdella kehittämishankkeella: Steppi - Matala kynnys osallisuuteen- ja TYLI – Työkykyä liikunnalla.

Saimaan kriisikeskuksessa suunnitellaan nuorten Yhes-ryhmän käynnistämistä, jos projektille saadaan rahoitus. Paikkana tulisi olemaan Ohjaamo Lappeenranta. Pilottiryhmä Me-talolla on käynnistynyt ja osoittanut jo tarpeellisuutensa. Lisäksi kriisikeskus on aloittanut Suomen mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu (MTEA 1) -koulutukset. Ohjaajakoulutukset alkavat kesäkuussa 2017. Nuorten mielenterveyden ensiapu -koulutus (NMEA) järjestetään ensimmäistä kertaa Lappeenrannassa elokuussa. Siihen on haku parhaillaan käynnissä.

Peruskouluista esimerkiksi Imatran Vuoksenniskan koulu panostaa nuorten yksinäisyyteen: tavoitteena, että jokaisella nuorella on yksi ystävä. Jokainen aikuinen koulussa vaikuttaa asiaan. Työryhmänä on Niskan tiimi, kuraattori ja nuorisopalvelut. Tavoitteena on järjestää ryhmäytymiset pitkin kouluvuotta. Parikkalan Kirjolan koulu vaikuttaa nuorten yksinäisyyteen järjestämällä ryhmätoimintaa yksinäisille nuorille. 

Alueen nuorisotoimet lisäävät myös näkyvyyttään nuorten keskuudessa monipuolistamalla toimintojaan ja lisäämällä yhteistyötä järjestöjen ja koulujen kanssa: esimerkiksi Imatran kaupungin nuorisopalvelut panostavat nuorten yksinäisyyden ehkäisemiseen lisäämällä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, järjestämällä kyselyitä, kuuntelemalla jatkuvasti nuorten mielipiteitä ja kehittämällä toimintaa sen mukaan. Lisäksi perustetaan nuorten tarpeista nousseita pienryhmiä.  Share