Eteläkarjalaisten vanhempien mielestä koti on tärkein ehkäisevän päihdetyön paikka

Julkaistu: 8.9.2017 9:00
Päivitetty: 8.9.2017 9:01

Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri (Eksote) toteutti toukokuussa 2017 kyselyn Etelä-Karjalan alueen yläkoululaisten vanhemmille päihdeasioista. Kyselyn tavoitteena oli selvittää vanhempien ajatuksia nuorille suunnatusta päihdekasvatuksesta sekä kodin roolista päihdekasvatuksen antajana. Kyselyn tulosten mukaan koti on tärkein ehkäisevän päihdetyön paikka. Vanhemmat kaipaavat lisää tietoa huumausaineista tukemaan kodissa tehtävää päihdetyötä. Eksote kokoaa parhaillaan tietopakettia päihteistä yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden kanssa. 

Kysely toteutettiin sähköisenä Surveypal-kyselynä koulujen Wilma-järjestelmän kautta lähetetyllä vastauslinkillä. Kyselyyn vastasi 606 yläkoululaisen huoltajaa. Vastaajia oli kaikista Etelä-Karjalan kunnista. 

Kyselyn mukaan vanhemmat olivat käyneet lastensa kanssa eniten keskustelua alkoholista ja tupakasta. Vastaajista lähes neljä viidestä vastasi, ettei heillä ole taloudessaan huolta nuoren päihteidenkäytöstä. Kyselyssä myös kysyttiin vastaajien mielipidettä siitä, kenellä on päävastuu nuorten päihdekasvatuksesta. Koti on 95 % mielestä pääasiallinen päihdekasvatuksen paikka. 

Kyselyssä selvitettiin, millaista tukea vanhemmat kaipaisivat kotona käytävän päihdekeskustelun tueksi. Reilu kolmasosa vastaajista ilmoitti, ettei tarvitse lisää tukea nuoren kanssa käytävään päihdekeskusteluun. Lähes kolmasosa vastaajista toivoi internetistä löytyvää tietopakettia ja joka neljäs vastaaja kaipasi kouluun päihdeaiheista vanhempainiltaa. Eksote on tilannut vuosittain Elämäni Sankari ry:ltä ”Valitsen Itse” – päihdekasvatusohjelman eteläkarjalaisille kouluille. Siihen kuuluu hyvinvointikyselyn ja 7.luokkalaisille suunnatun päihdekasvatustunnin lisäksi vanhempainilta. Vanhempainillat pitävät sisällään hyvinvointikyselyn läpikäymisen sekä ajankohtaista tietoa päihteistä. Vanhempainillat järjestetään lokakuussa, viikkojen 40–41 aikana niillä yläkouluilla, jotka ovat vanhempainillan tilanneet. 

Eksote on käynnistänyt tietopaketin kokoamisen tukemaan vanhempien kotona tekemää päih​dekasvatustyötä

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että vanhemmat hakevat tietoa pääosin internetistä, ja he kaipaavat lisää tietoa huumausaineista. Tämän tarpeen pohjalta Eksote on käynnistänyt yhteistyön Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat tuottavat osana opinnäytetyötään Eksoten internet – sivuille päihdeaiheisen tietopaketin vanhemmille. Tietopakettiin on tarkoitus koota tietoa päihteistä sekä linkkejä päihdeaiheisille sivuille ja sen on määrä valmistua kevään 2018 aikana. 

Kyselyyn vastanneista huoltajista valtaosa (87 %) oli äitejä. Suurimmalla osalla vastaajista (84 %) oli yksi yläkouluikäinen nuori taloudessaan. Vastaajilla oli tasaisesti 7., 8. ja 9. luokkalaisia lapsia (40 % / 37 % / 33 %). 
Share