Kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli laajenee Eksotessa 1.12.2017

Julkaistu: 30.11.2017 11:00
Päivitetty: 30.11.2017 10:41

1.9.2017 käyttöönotettu sähköinen kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli laajenee. Työhön ja koulutukseen suuntaavan palvelun lisäksi palvelusetelillä hankitaan 1.12.2017 alkaen myös työ- ja toimintakyvyn selvittämisen palvelua.

Palveluseteli korostaa asiakkaan valinnanvapautta. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jota säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Sen mukaan yritykset eivät voi tuottaa kyseistä palvelua, vaan palveluntuottajina voivat toimia kolmannen ja julkisen sektorin toimijat. 

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa ja työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on pitkään työttömänä olleelle asiakkaalle velvoittavaa siten, että siitä kieltäytymisellä voi olla vaikutuksia asiakkaan sosiaaliturvaetuuksiin.

Palvelusetelin käyttöönotolla halutaan tuottaa asiakkaille valinnanvapautta kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajan osalta, lisätä asiakkaiden motivaatiota palveluun sekä luoda uudenlaisia yhteistyömuotoja järkevästi ja laadukkaasti. Palveluseteli tarjoaa ostopalvelukilpailutusta kevyemmän vaihtoehdon palvelujen hankintaan ja tuottamiseen.

Palveluseteli on vaihtoehto kuntouttavan työtoiminnan palvelun hankkimiseen silloin, kun asiakas on valmistautumassa koulutukseen tai työhön tai kun asiakkaan työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen tarvitaan ammatillista arviointia ja raportointia. Palvelu sisältää tiiviin, asiakkaan tavoitteita suunnitelmallisesti ja menetelmällisesti tukevan ammatillisen yksilövalmennuksen sekä työ- ja toimintakykyä koskevan määrämuotoisen raportoinnin. 

Palveluseteli on henkilökohtainen, ja se myönnetään asiakkaalle aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistämissuunnitelman teon yhteydessä Etelä-Karjalan työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP). Palvelusetelin arvo on 41,20 euroa päivässä. Palvelusetelillä tuotetun palvelun kesto on kolmesta yhdeksään kuukautta. Palvelusetelin tarjoamista asiakkaalle määrittävät ennen kaikkea asiakkaan palvelutarvearvio ja palvelun käyttöön varatut (Eksoten) määrärahat. Asiakas voi valita palvelusetelillä itselleen sopivan palveluntuottajan hyväksyttyjen joukosta.

Kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin palveluntuottajaksi on jatkuva haku

Palvelusetelillä tuotettavan palvelun kriteerit, vastuut ja sisältö määritellään toimintaohjeissa, jotka ovat luettavissa Eksoten internetsivuilla eksote.fi (kohdassa Eksote > Palvelusetelit).


Share