Etelä-Karjalassa ehkäistään päihdehaittoja yhdessä

Julkaistu: 3.5.2017 10:15
Päivitetty: 3.5.2017 10:34

​Eksote tekee tiivistä yhteistyötä viranomaistoimijoiden, vähittäismyynti- ja anniskelutoimijoiden, oppilaitosten ja kuntien kanssa päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Etelä-Karjalassa on otettu käyttöön uusi yhteinen toimintamalli, jolla tarkastellaan erityisesti alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta.

Etelä-Karjalassa on aloitettu päihdehaittojen ehkäisy uudella PAKKA-toimintamallilla tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Malli on tutkittu ja jo monilla paikkakunnilla toteutettu suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Toimintamallissa puututaan erityisesti alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen ja haitalliseen käyttöön. Yksi työn konkreettisista tavoitteista on kehittää yhteistyössä elinkeinoelämän ja viranomaisten kanssa entistä tehokkaampia tapoja puuttua humaltuneiden ja alaikäisten alkoholiostoihin. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ja lain toteuttamisen tueksi tehty ehkäisevän päihdetyön ohjelma edellyttävät PAKKA-toimintamallin käyttöönottoa.

Etelä-Karjalassa tavoitteeksi on asetettu, että PAKKA-malli on käynnissä kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa viimeistään vuonna 2020. Yhteistyö viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa on käynnistynyt helmikuussa 2017 viranomaistoimijoiden (muun muassa alkoholi- ja tupakkavalvonnasta vastaavat), vähittäismyynti- ja anniskelutoimijoiden, oppilaitosedustajien ja kuntien edustajien kanssa. Työ jatkuu toukokuussa ja mukaan työhön tulevat poliisin sekä järjestyksenvalvonnan edustajat.

Suomessa ehkäisevää päihdetyötä on perinteisesti tehty pyrkimällä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä kohtaan. Alkoholielinkeinoa harjoittavien, valvontaviranomaisten ja ehkäisevää työtä tekevien ammattilaisten on hyödyllistä tehdä yhteistyötä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi. Yhteinen etumme on, että alkoholia ei myydä eikä anniskella alaikäisille eikä humaltuneille.

PAKKA-mallista löytyy lisää tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulleShare