Yhdessä hyvä OTE järjestää avoimen yleisötilaisuuden osatyökykyisten työllistymisestä Kouvolassa 11.12.

Julkaistu: 30.11.2017 10:00
Päivitetty: 30.11.2017 9:49

​Yhdessä hyvä ote (OTE) on Eksoten ja yhteistyökumppani Kymenlaakson yhteishanke, joka tavoittelee muutosta osatyökykyisten asemaan työmarkkinoilla. Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen palvelupolku, joka antaisi osatyökykyisille apua ja tukea työllistymiseen juuri silloin, kun he sitä tarvitsevat.

Yhdessä hyvä ​OTE järjestää ilmaisen seminaarin Kuusankoskitalolla (Kymenlaaksonkatu 1) Kouvolassa maanantaina 11.12.2017. Yleisötilaisuuteen osallistujat voivat verkostoitua ja osallistua keskusteluun, sekä kuulla asiantuntijapuheenvuoroja. Paikalle toivotaan runsain joukoin päättäjiä, yrittäjiä, ammattilaisia ja osatyökykyisiä.  

– Yleisötilaisuus kokoaa yhteen eri to​imijoita monialaisen yhteistyön ja palveluohjauksen näkökulmasta ja tarjoaa kattavasti tietoa monille eri tahoille, kertoo Yhdessä hyvä OTE –hankkeen projektipäällikkö Tea Pitkänen Eksotelta. Pohdimme yhdessä, mitä palvelujen käyttäjänä odotan palvelujärjestelmältä ja miten eri toimijoina nivellämme palvelumme osatyökykyisyyttä paremmin tukevaksi. Osatyökyisten palvelujärjestelmä on laaja ja osatyökykyisten tukeminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja palvelujen yhteensovittamista. 

Työ- ja elinkeinoministeri Jari Lindström puhuu siitä, kuinka madallamme osatyökykyisten rekrytointikynnystä ja autamme heidän työssäjaksamista. Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten kertoo monista eri poluista työelämään, palvelujärjestelmä yhtenä mahdollisuutena. Sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen esittelee OTE-kärkihankekokonaisuuden ja kertoo lainsäädäntötyöstä osatyökykyisten tukemisen taustalle.

STM:n mukaan työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Osatyökykyisillä on myös muita suurempi riski jäädä työttömäksi.

Yhdessä hyvä OTE -hanke kokoaa maakunnallista yhteistyöverkostoa ja kutsuu kaikki mukaan kehittämään osatyökykyisten työllistämisen maakunnallisia toimintamalleja. Tilaisuuteen voi ilmoittautua netissä > 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset (7.12. mennessä) tilaisuuteen:

Yhdessä hyvä OTE - Etelä-Karjala projektipäällikkö Tea Pitkänen, Eksote, p. 040 139 0284, tea.pitkanen(at)eksote.fi 
Yhdessä hyvä OTE – Kymenlaakso projektipäällikkö Timo Pesu, Carea, p. 050 310 0362, timo.pesu(at)carea.fi 
Share