Allergioiden välttämisdieetit selkiytymässä myös Eksoten alueella

Julkaistu: 26.8.2019 11:00
Päivitetty: 26.8.2019 11:18

​​Kansallinen allergiaohjelma 2008–2018 on saatu päätökseen loppuvuodesta. Päätavoitteet ohjelmalla oli vahvistaa väestön heikentynyttä sietokykyä ja vähentää allergeenien tarpeetonta tai varmuuden vuoksi välttämistä.
– Allergeenin välttäminen vaikeassa allergiassa on edelleen tärkeää, mutta välttämiselle pitää olla oikeat ja täsmälliset perustelut, toteaa Filhan asiantuntijalääkäri professori Erkka Valovirta.

Allergiset sairaudet ovat yleisiä ja haaste kansanterveydellemme, ja ne tuovat vuosittain kustannuksia niin perheille kuin yhteiskunnalle. Positiivisia tuloksia ohjelmasta oli nähtävillä jo ensimmäisen viiden vuoden aikana ja sama suunta on jatkunut koko ohjelman ajan. Tämä on tarkoittanut muun muassa helpotusta monen lapsen, perheen ja aikuisenkin elämään, mutta myös yhteiskunnalle matalampia kustannuksia. Katsausta ohjelman vaikuttavuudesta on käsitelty muun muassa Allergiaterveys-sivustolla (http://www.allergiaterveys.fi/fi/etusivu.html), ajankohtaista 23.11.2018 -artikkelissa.

Myös Etelä-Karjalassa on osallistuttu kansalliseen allergiaohjelmaan esimerkiksi koulutuksilla ja muokkaamalla käytäntöjä. Lapsiperheille yksi näkyvistä muutoksista on ollut erityisruokavalioilmoitus-kaavakkeen vaihtuminen sekä sen täytössä ja ilmoituskäytännöissä tehdyt muutokset, jotka otettiin käyttöön syksyllä 2018. Uusi käytäntö kaavakkeineen aiheutti alussa hämmennystä, kysymyksiä ja epätietoisuutta niin perheissä kuin ammattilaisissa. Alun hämmennyksen jälkeen karkea tuntuma selkiytymisestä ja keittiön kuormituksen vähenemisestä on jo vuoden jälkeen koko valtakunnan tulosten suuntainen, ja voimakkaasti allergeeneihin reagoivat lapset, nuoret ja aikuiset ovat saaneet erityisruokavalionsa mukaiset ateriat.

Alkanut syksy tuo tullessaan osalle perheistä muutoksia päivähoidossa, päivähoidosta kouluun siirryttäessä tai koulu- tai opiskelupaikassa. Joka lukuvuoden alussa sekä hoito-, koulu- tai opiskelupaikan vaihtuessa on vanhempien tai nuoren tärkeää päivittää erityisruokavalioilmoitus keittiölle, jotta vakavasti allergisen ruokavalio toteutuisi tarvittavasti.

Lääkärin tai hoitavan tahon todistus erityisruokavaliosta tarvitaan kertaalleen ruoan valmistavalle keittiölle maito-, vilja- tai henkeä uhkaavan reaktion aiheuttavista allergioista alaikäiseltä. Vuosittaisen päivityksen edellä mainituista allergioista sekä muista vaikeista allergioista vanhemmat tai nuori huolehtivat itse. Tärkeää on aina päivittää erityisruokavaliossa tapahtuneet muutokset keittiölle, jotta vältytään turhilta välttämisruokavalioilta tai toisaalta lapsi tai nuori saa itselle sopivan ja turvallisen aterian. Lievissä allergioissa ei tarvita tiukkaa välttämistä ja siten ei tarvitse myöskään täyttää ilmoitusta erityisruokavaliosta. Muistattehan olla liikkeellä hyvissä ajoin tarvittavien todistusten saamiseksi.

Kaikki ilmoitusta vaativat erityisruokavaliot ilmoitetaan samalla lomakkeella. Erityisruokavalion ilmoituslomake ja tarkempi ohjeistus on löydettävissä muun muassa Saimaan tukipalveluiden Ruokapalvelut-sivuilta, koulujen Peda.Net –sivustoilta, Eksoten-sivuilta neuvolan lomakkeista http://www.eksote.fi/terveyspalvelut/neuvolat/lomakkeet/Sivut/default.aspx tai omalta terveydenhoitajalta. Lisätietoja asiasta on saatavissa neuvoloista, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä ruokapalvelusta.

 

Etelä-Karjalan Allergia-työryhmäShare