Eksote aloittaa yt-neuvottelut

Julkaistu: 9.10.2019 18:00
Päivitetty: 10.10.2019 15:46
​​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus on kokouksessaan 9.10.2019 päättänyt aloittaa yhteistoimintaneuvottelut toimitusjohtaja Timo Sakselan esityksen mukaisesti. Prosessi käynnistyy 16.10.2019.

Eksoten Yhteistyöryhmä kutsutaan koolle yt-neuvottelujen aloittamiseksi. ​Yhteistyöryhmässä työntekijöitä edustavat luottamushenkilöt. Työnantajan edustajina toimivat toimitusjohtaja Timo Saksela, henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen sekä talousjohtaja Liisa Mänttäri. Työnantaja ehdottaa Yhteistyöryhmän vahvistamista läsnäolo- ja puheoikeudella yt-neuvottelujen ajaksi myös Eksoten vastuualuejohtajilla. Vastuualuejohdon läsnäololla pyritään lisäämään valmiutta käsitellä vastuualueiden säästötoimenpiteitä.

– Ensimmäinen kokous kutsutaan koolle keskiviikoksi 16.10. Yhteistyöryhmässä käsitellään erityisesti säästötoimenpiteiden kartoitusta varten suunniteltua prosessia sekä Eksoten henkilöstön osallistamista kyseiseen prosessiin. Työnantajan esitys säästötoimenpiteiksi esitetään Yhteistoimintaryhmälle säästötavoitteiden täsmennyttyä, kuvailee Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimiva henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen yhteistoimintamenettelyn käynnistymistä. 

– Puheenjohtajana toivon henkilöstöryhmien edustajilta kokonaistilanteen ymmärrystä. Hyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen eteläkarjalaisille edellyttää nyt taloustilanteen huomioimista, vaikka tavoite pysyy jatkossakin hyvässä asiakkaiden ja potilaiden palvelussa ja hoidossa.

– Ratkaisuja säästöihin etsitään tulosyksiköiltä, koska paras ymmärrys arjen työstä on henkilöstöllä. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on mielestäni entistä paremmin toimiva Eksote, toteaa Hokkanen.

Eksoten omistajakuntien taloudellinen tilanne on vaikea. Tästä johtuen myös kuntien kyky rahoittaa Eksoten toimintaa on vaikeutunut. Eksoten tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi alijäämäiseksi. Talouden tasapainottamistarve on noin 9 miljoonaa euroa. 

Vastuualueiden säästökohteita etsitään muun muassa organisaatiorakenteesta, palveluverkosta, sopimuksista, toimitiloista, hankkeista ja projekteista sekä tukipalveluista. Mikäli tarvittavia säästöjä ei saada muutoin kasaan, kohdistettaneen säästöjä henkilöstökuluihin. Yhteistoimintaneuvottelu koskee Eksoten koko organisaatiota ja henkilöstöä. 
Lisätietoja:
Timo Saksela, toimitusjohtaja, p. 040 081 1996Share