Eksote ottaa käyttöön ikäihmisten palveluasumisen palvelusetelin

Julkaistu: 20.3.2019 18:15
Päivitetty: 20.3.2019 18:19
​Eksoten hallitus on tänään päättänyt ikäihmisten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden toimintaohjeista ja palveluseteleiden arvon määräytymisestä. Setelit tulevat käyttöön syyskuussa.

Palvelusetelin voi saada, mikäli Eksoten tekemän palvelutarpeen arvioinnin pohjalta todetaan, että asiakas tarvitsee palveluasumista tai tehostettua palveluasumista. Seteli on tulosidonnainen. Sen arvo määräytyy Eksoten hallituksen hyväksymän laskentamallin mukaisesti. Lähtökohtana arvon määräytymiselle ovat asiakkaan nettotulot. Setelin arvo on pienituloisille suurempi. 

Asiakkaan palvelusetelin arvo saadaan vähentämällä setelin enimmäismäärästä asiakkaan nettotulot. Suurin seteli palveluasumisessa voi olla arvoltaan 1800 €/kk ja sen saa, mikäli nettotulot ovat enintään 1000 €/kk. Tehostetussa palveluasumisessa setelin enimmäisarvo on pienituloisella 3000 €/kk.

Palveluseteleihin kuuluvat palvelut muodostavat palvelupaketin. Asiakas saa palvelutarpeensa mukaisesti määräytyvät hoiva- ja tukipalvelut, kaikki päivittäiset ateriat, hoitohenkilöstön antaman päivittäisen avun, hoivan ja hoidon. Lisäksi huolehditaan siitä, että asiakkaan arki on aktiivista ja häntä avustetaan terveydentilan ylläpidossa ja lääkehoidossa.

Setelit tulevat käyttöön syyskuussa. Ohjeistusta seteleistä ja palveluntuottajista löytyy Eksoten verkkosivuilta elokuusta alkaen.

Palvelusetelit lisäävät asiakkaan valinnanvapautta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain tarkoituksena on lisätä palveluseteleiden avulla asiakkaan valinnanmahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen palveluntuottajien välillä. 

Eksote järjestää vastaavia palveluja edelleen myös omana toimintana ja kilpailutetuilla ostopalveluilla. Palveluseteli on lisävaihtoehto, jonka asiakas voi halutessaan valita.  Share