Eksote ottaa kuntien taloushaasteet vakavasti

Julkaistu: 25.9.2019 15:55
Päivitetty: 25.9.2019 15:53

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus on tänään seminaarissaan antanut valtuuden valmistella yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista. Kustannussäästötoimenpiteet koskevat koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Valmistelussa huomioidaan prosessien kehittäminen ja selvitetään mahdollisuuksia toiminnallisiin säästöihin. 

Valmistelussa huomioidaan myös se, että kestävien ratkaisujen myötä kustannukset pysyvät hallittuina tulevaisuudessa. Kaikki suunnitelmat tehdään siten, että potilaiden ja asiakkaiden palvelutarpeet pystytään täyttämään hyvin. Kyse on myös koko Etelä-Karjalan vetovoimasta.

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela esittelee toimenpiteet seuraavassa hallituksen kokouksessa 9. lokakuuta 2019.

─ Pikavoittoja ei haeta eikä vain raha ratkaise. Pitkäjänteisellä työllä haluamme uudistaa organisaatiorakennetta sekä löytää uusia keinoja ja tapoja, jotta voimme tuottaa palvelut laadukkaasti, mutta samalla tehokkaasti, korostaa Saksela.

Etelä-Karjalan kuntien taloudellinen tilanne on vaikea ja Eksoten tulos vaikuttaa voimakkaasti kuntien talouteen. Kuntien kuluista Eksoten osuus on noin 50─60 prosenttia.​


Share