Eksote solmii yhteistyösopimuksen HUS:n kanssa laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kehittämiseksi

Julkaistu: 29.5.2019 12:30
Päivitetty: 29.5.2019 12:31

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus päätti 29.5.2019 kokouksessaan, että se siirtää laboratorio- ja kuvantamispalvelunsa liikkeenluovutuksena HUS:lle ja solmii palvelujen tuottamista koskevan yhteistyösopimuksen HUS:n kanssa. Sopimukset tuodaan hyväksyttäväksi hallituksen kokoukseen 12.6.2019. Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen henkilöstö siirtyy suunnitelman mukaan 1.1.2020 HUS:n palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Eksote on neuvotellut laboratoriopalvelujen siirtämisestä liikkeenluovutuksena HUSLABille tai myynnistä yksityisille yrityksille. Hallituksessa olivat 29.5.2019 harkittavana laboratoriopalvelujen siirto HUSLABille tai myynti SYNLABille heidän tekemänsä sitovan tarjouksen mukaisesti. Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös kuvantamispalveluja, jotka kuuluvat osana HUS:n yhteistyösopimukseen ja joista SYNLAB on tehnyt indikatiivisen tarjouksen. Asia käsiteltiin salaisena, koska se perustui merkittäviltä osin SYNLABin liikesalaisuuksia sisältävään tarjoukseen.

HUSLAB on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) tulosyksikkö, joka tuottaa laboratoriopalveluja Hyksin erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille eli HUS:lle, Carealle ja Eksotelle. SYNLAB on Suomen suurin yksityinen diagnostiikkapalveluiden tuottaja, jolla on palvelupisteitä kuluttajille noin 40 kaupungissa.

SYNLABin tarjoukseen sisältyi merkittävä rahallinen korvaus siirtyvästä liiketoiminnasta sekä sitoutuminen määräajaksi nykyiseen hintatasoon ja maltilliseen sopimuksessa sovittavaan hintakehitykseen. Vaihtoehtojen vertailussa HUSLABin hintataso osoittautui kuitenkin pidemmällä aikavälillä taloudellisesti edullisemmaksi. HUSLABin ja HUS-Kuvantamisen hintatasot olivat jo nyt Eksoten oman toiminnan kustannuksia edullisempi ja arvioidun hintakehityksen perusteella etu muodostuu SYNLABin tarjousta suuremmaksi.

Harkinnassa huomioitiin myös terveydenhuoltolain mukainen Eksoten velvollisuus järjestää yksi Suomen kahdestatoista laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköistä keskussairaalan yhteyteen. Etelä-Karjala on osa HUS-Erva-aluetta ja Eksoten yhteistyö oman yliopistosairaalan kanssa on tärkeää laajan päivystyksen valmiuksien turvaamiseksi.

Eksoten hallitus edellytti kokouksessaan 5.12.2018, että viranhaltijat valmistelevat tammikuun 2019 loppuun mennessä hallituksen käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja alijäämän kattamiseksi strategian valmistelun yhteydessä. Hallituksen päätöksen mukaan vaihtoehtojen tuli kattaa kaikkia keinoja, kuten palvelu- ja liiketoiminnan myyntiä. ​


Share