Eksoten hallituksen päätökset 11.9.2019

Julkaistu: 11.9.2019 11:40
Päivitetty: 11.9.2019 11:43

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 11.9.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi-Marja Kauvo ja Ilpo Heltimoisen poissa ollessa Leena Kohvakka-Turja.


3. Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa


Päätösesitys: Hallitus päättää antaa liitteenä olevat vastaukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston
selvityspyyntöön.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sitoutuminen Virtuaalikirjasto Oy perustamiseen


Päätösesitys: Hallitus päättää;
- perustaa Virtuaalikirjasto Oy:n yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa;
- hyväksyä perustamisasiakirjat;
- merkitä tiedoksi liiketoimintasuunnitelman ja todeta, että liiketoimintasuunnitelma on
jatkuvasti päivitettävä asiakirja;
- antaa toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä perustamisasiakirjoihin tarpeelliset
teknisluonteiset muutokset ja tehdä tarvittavat yksityiskohtaisemmat päätökset;
- suorittaa perustettavalle yhtiölle osakkeiden merkintähintana 160 euroa ja
-valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perustamisasiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Periaatepäätös: A-tornin saneerauksen ensimmäisen vaiheen valmistelu


Käsiteltävä asia ei ole julkinen. 

6. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen


Kokouksessa tehty korjaus toimintaohjeeseen:
Raportointi-kappaleessa korjataan viimeinen kohta “Lisäksi raportoinnin periaatteisiin kuuluu että” –lauseen alta seuraavasti:
• Toimitusjohtajan lisäksi hallitukselle raportoidaan asiat, joilla on olennaisia vaikutuksia organisaatioon.

Kokouksessa tehty korjattu päätösesitys:
Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen kokouksessa tehdyn korjauksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys.

7. HUS yhteishankintaan liittyminen: Perussairaanhoidon tarvikkeet ja mittaus- ja tutkimusvälineet


Käsiteltävä asia ei ole julkinen. Asia tulee julkiseksi kun yhteishankinnan tarjouspyyntö julkaistaan sähköisessä ilmoituskanavassa yhtäaikaisesti kaikille mahdollisille tarjoajille.


8. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Muut mahdolliset asiat 


Jäsen Tuija Nummela pyysi hallitukselle selvitystä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuudesta. Selvitys tuodaan hallitukselle syksyn aikana.

Tämän lisäksi kuultiin vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Riitta Hakoman selvitys Hiidenmäen yksikön päivätoiminnan lakkauttamisesta.


Share