Eksoten hallituksen päätökset 6.3.2019

Julkaistu: 6.3.2019 16:25
Päivitetty: 6.3.2019 16:28

​Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 6.3.2019 kokouksesta:​

1. Kokouksen laillisuus​​ ja päätösvaltaisuus


Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta


Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turja ja Pepi Niemi.

3. Ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteleiden toimintaohjeet ja palveluseteleiden arvon määräytyminen


Päätösesitys: Hallitus päättää
-hyväksyä liitteenä olevat ikääntyneille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohjeet ja palveluseteleille määritellyt korotetut arvot
-hyväksyä tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohjeisiin esitetyt lisäykset
-päättää ottaa palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelit käyttöön siinä vaiheessa kuin palveluntuottajien ilmoittautuminen ja hyväksymisprosessi, asiakaspäätökset ja laskutus saadaan sähköiseen muotoon, kuitenkin viimeistään syyskuussa 2019.

Päätös: Hallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle jatkoselvitystä varten.

4. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Rakennuttajakonsulttipalvelu


Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa
koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

5. Tiedoksi merkittävät asiat


Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Muut mahdolliset asiat


Hallitus kävi keskustelun kotihoidon tilanteesta.


Share