Eksoten henkilöstön asenteet influenssarokotukseen pääosin myönteisiä

Julkaistu: 24.5.2019 7:00
Päivitetty: 24.5.2019 7:56
​Tartuntatautilakia uudistettiin maaliskuussa 2018. Tämän seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajia velvoitettiin huolehtimaan potilastyössä olevien työntekijöiden rokotussuojasta, johon kuuluu myös vuosittainen kausi-influenssarokote. Tämä aiheutti runsaasti keskustelua potilasturvallisuudesta ja henkilöstön itsemääräämisoikeudesta rokotuksiinsa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) halusi selvittää henkilöstönsä rokotusasenteita ja henkilöstölle pilotoitiin lokakuussa 2018 rokotusasennekysely. Opinnäytetyönä tehdyn kyselyn tavoitteena oli kuvata niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuskäyttäytymiseen.

Opinnäytetyön tehneen työterveyshoitaja Miia Koukun tavoitteena oli luoda kyselylomake, jolla koottua tietoa voidaan hyödyntää rokotuskampanjoita suunniteltaessa. Eksoten koko henkilöstölle (N= 5429) lähetettiin Webropol-kysely ennen influenssarokotuskauden alkua. Vastauksia saatiin 1609 kpl ja vastausprosentiksi tuli 30 %. Tulokset valmistuivat maaliskuussa 2019.

Tuloksissa nousi esiin henkilöstön pääsääntöisesti myönteinen asenne influenssarokotuksiin. Vastauksista nousi myös tiedon puutetta, virheellisiä uskomuksia sekä huolta influenssarokotteiden turvallisuudesta. Jokaisessa ammattiryhmässä kaivattiin lisää tietoa rokotteen sisällöstä ja sen haittavaikutuksista.  Vastaajien luottamus rokotuspäätöksiä tekeviin viranomaisiin oli vahvaa, samoin luotettiin viranomaisten (WHO, THL) tiedonlähteisiin rokotusasioissa. Itsemääräämisoikeus koettiin tärkeäksi, mutta käytännössä tämä ei ajanut potilasturvallisuuden ohi. Epäröintiä rokottautumisen suhteen esiintyi, mutta rokotus siitä huolimatta otettiin. Työnantajan merkitys rokotuspäätöksen tekemisessä oli merkittävä, mutta yksilö viime kädessä kuitenkin päätti rokotuskäyttäytymisestään. 

Kyselystä saatiin taustatietoa seuraavan rokotuskauden ohjaus- ja neuvontatyöhön. Tulevia rokotuskampanjoita suunniteltaessa on lisättävä tietoa rokotusten sisällöstä, haittavaikutuksista ja turvallisuudesta. Kysely voidaan toistaa määrävuosin tai tarpeen mukaan, jos henkilöstön rokotuskattavuudessa ilmenee laskua. Sitä voidaan hyödyntää jatkossa myös valtakunnalliseen käyttöön. 

Miia Koukun opinnäytetyö löytyy Theseus.fi- tietokannasta nimellä ”Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan asenteet influenssarokotukseen”, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -koulutusohjelma:Share