Eksoten kotihoidon asiakkaat melko tyytyväisiä palveluun – toimintaa kehitetään edelleen

Julkaistu: 5.4.2019 13:15
Päivitetty: 5.4.2019 13:16
Eksoten kotihoidon asiakkaat ovat melko tyytyväisiä saamaansa palveluun. Työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä pyritään edelleen parantamaan konkreettisilla toiminnan muutoksilla.

Eksoten kotihoidon asiakkaat ovat keskimäärin tyytyväisiä saamaansa palveluun, vaikka kotihoito Suomessa onkin ollut esillä julkisuudessa melko negatiivisesti. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 41 % asiakkaista. Iso osa vastaajista on ollut kotihoidon asiakkaana yhdestä viiteen vuotta tai yli viisi vuotta. Vastaajista yli 80 %:n luona kotihoito käy kaksi kertaa viikossa tai useammin.

Vastaajat kokevat, että heillä on hyvät mahdollisuudet osallistua oman hoito- ja palvelusuunnitelmansa laatimiseen ja että hoitajien käynnit tukevat heidän kotona asumistaan. Kotikäynnit sijoittuvat vastaajien mielestä melko oikea-aikaisesti ja hoitajat kohtaavat heidät ystävällisesti ja osaavasti. Vastausten perusteella voidaan todeta, että kotihoidon henkilöstö tuntee asiakkaan ja hänen elämäntilanteensa ja reagoi asiakkaan terveydentilan ja elämäntilanteen muutoksiin melko hyvin.

Työnjakoa, työtapoja ja toiminnanohjausta viedään monin tavoin eteenpäin

Hiljaittain aloitetut kotihoidon omaisten illat ovat omaisten mielestä olleet hyviä, ja niitä on päätetty järjestää jatkossakin.

Kotihoidon työnjaon toimintamalli uusitaan ja reittien optimointia parannetaan. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. Eksotessa alkaa lähihoitaja-oppisopimuskoulutus, johon hakeminen on parhaillaan menossa. Kotihoidon perusmiehityksen riittävyys tullaan arvioimaan jatkossa kahden kuukauden välein. 

Tänä keväänä alkaa joulukuuhun 2021 kestävä hanke, jolla lisätään työntekijän ja asiakkaan autonomiaa. Työntekijälle se tarkoittaa uudenlaista työympäristöä ja työskentelytapaa, asiakkaalle sitä, että hänen turvallista kokona asumistaan tuetaan yhä pidempään.Share