Eksoten valtuusto hyväksyi strategian linjaukset ja antoi ohjeet jatkovalmisteluun

Julkaistu: 8.5.2019 15:05
Päivitetty: 8.5.2019 15:09
​Eksoten valtuusto hyväksyi hallituksen esittämän strategian jatkovalmistelun pohjaksi ja velvoitti hallituksen jatkamaan valmistelutyötä yhteistyössä valtuuston ja asiantuntijoiden kanssa. Lähtökohtana tulee olla kaksi laajaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelukeskusta, jotka pystyisivät vastaamaan ja tuottamaan alueiden laajat palvelut ja joista toinen on Imatralla ja toinen Lappeenrannassa. Lisäksi Imatralla tulee säilyttää vuodeosastopalvelut. Strategiasta halutaan päättää tämän valtuustokauden aikana eli viimeistään keväällä 2021.

Valtuusto äänesti strategiasta, ja Liisa Terävän esitys valittiin. Valtuusto haluaa, että palvelut ja palveluiden saatavuus vastaavat tulevaisuudessa nykyistä paremmin alueen palvelutarpeeseen. Valmistelutyön tavoitteena tulee olla näkemys ja suunnitelma kestävästä palvelurakenteesta, joka ulottuu esimerkiksi vuosille 2021–2026. Jatkotyössä muun muassa väestön palvelutarpeet, palveluverkkoratkaisut, talouden realiteetit sekä sähköiset palvelut on pystyttävä ratkaisemaan nykyistä luotettavammalla tavalla.

Valmistelun lähtökohtana tulee olla kahden laajan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelukeskusta, jotka pystyisivät vastaamaan ja tuottamaan alueiden laajat palvelut, ja seitsemästä yhdeksään hyvinvointikeskusta. Imatran seutukunnalla tulee säilyttää jatkossakin terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut ja vahva sote-keskus, joka perustuu palvelujen osalta nykyiseen laajuuteen muun muassa aukioloaikojen osalta. Lisäksi työllisyyspalvelujen hoito tulee selvittää.

Jatkovalmisteluun päädyttiin, koska valtuuston mielestä Eksoten on lunastettava edelläkävijän rooli ja ennakkoluulottomuus. Nyt esitetty Eksoten strategia on liiaksi nykyrakenteisiin pohjaava. Se ei valtuuston mielestä luo uskoa kykyyn ratkaista palvelujen saatavuuteen ja laatuun liittyviä keskeisiä ongelmia tulevina vuosina esimerkiksi palveluiden saatavuudesta eikä myöskään ratkaise ongelmia ammattihenkilöiden saatavuudessa.Share