Eksoten yt-menettely käynnistyi – henkilökunnan ideat avainasemassa

Julkaistu: 16.10.2019 15:00
Päivitetty: 16.10.2019 14:53
​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Yhteistyöryhmä on tänään 16.10.2019 kokoontunut ja yt-menettely käynnistynyt. Säästöehdotuksia kerätään lokakuun loppuun asti.

​Eksoten Yhteistyöryhmä on kokouksessaan linjannut yt-menettelyn toimintatapoja. Esimiehille ja Eksoten luottamushenkilöille järjestetään vastuualueittain 21. ja 22.10.2019 yt-infot, joissa kerrotaan tarkemmista toimintatavoista. Tulosyksiköitä pyydetään keräämään säästöehdotuksia, jotka kootaan lokakuun loppuun mennessä. Eksoten johtoryhmä käsittelee säästöehdotukset marraskuun alussa ja sopii jatkotoimista. Työnantajan esitys säästötoimenpiteiksi esitetään Yhteistyöryhmälle säästötavoitteiden täsmennyttyä.

– Säästäminen ja toiminnan uudistaminen koskee meitä kaikkia! Kannustamme miettimään prosessien ja työtapojen mielekkyyttä, kannustaa Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela.

Kaikki ajatukset, ehdotukset ja säästöjä tuovat uudet toimintatavat tullaan käsittelemään ja ottamaan huomioon. Eksote ottaa käyttöön työkaluja henkilöstön kuulemiseen. Erilaiset ehdotukset ja kysymykset esitetään anonyymisti henkilöllisyyden paljastumatta. Säästöehdotuksilla Eksote hakee pitkäjänteistä vaikutusta taloudelliseen tilanteeseensa. 

Eksoten Yhteistyöryhmä kutsuttiin koolle heti hallituksen 9. lokakuuta tekemän päätöksen jälkeen yt-neuvottelujen aloittamiseksi. Yhteistyöryhmässä työntekijöitä edustavat luottamushenkilöt. Työnantajan edustajina toimivat toimitusjohtaja Timo Saksela, henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen sekä talousjohtaja Liisa Mänttäri. Työnantaja ehdotti Yhteistyöryhmän vahvistamista läsnäolo- ja puheoikeudella yt-neuvottelujen ajaksi myös Eksoten vastuualuejohtajilla ja kehitysjohtajalla tai heidän kokoukseen lähettämällään sijaisella. Päätös hyväksyttiin. Vastuualuejohdon läsnäololla pyritään lisäämään valmiutta käsitellä vastuualueiden säästötoimenpiteitä.

– Ratkaisuja säästöihin etsitään tulosyksiköiltä, koska paras ymmärrys arjen työstä on henkilöstöllä. Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on mielestäni entistä paremmin toimiva Eksote, muistuttaa Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimiva henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen.

Lisätietoja:
Timo Saksela, toimitusjohtaja, p. 040 081 1996Share