Ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä auttaa kiireettömiä potilaita

Julkaistu: 24.9.2019 10:00
Päivitetty: 24.9.2019 11:48
Ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä auttaa kiireettömiä potilaita

Ensihoidon ja liikkuvien sairaanhoidon palveluiden toiminnanohjausta tehostetaan. Uuden toimintamallin myötä kansalaiset pyritään tavoittamaan nopeammin kuin aiemmin.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) aloittaa lokakuussa ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä. Uuden toimintamallin myötä kansalaisen soittaessa hätäkeskukseen (112), hätäkeskus tekee riskinarvion ja voi siirtää osan kiireettömistä tehtävistä suoraan terveystoimen hoidettavaksi. Hätäkeskukseen soitto ei siis aina johda ensihoitoyksikön hälyttämiseen. 

Terveystoimella tehtävät ottaa vastaan toimintansa aloittava Eksoten ensihoidon tilannekeskuspäivystäjä, joka ottaa yhteyttä hätäpuhelun soittajaan ja tehtävän käsittely jatkuu välittömästi.  Tilannekeskuspäivystäjä työskentelee tiiviissä yhteistyössä ensihoidon kenttäjohtajan sekä ensihoitolääkärin kanssa. 

– Hoidon tarpeen arvion jälkeen kansalaisen luo voidaan lähettää ensihoitoyksikön sijaan Eksoten liikkuvia sairaanhoidon palveluita, antaa koti- ja jatkohoito-ohjeita sekä ohjata kansalainen suoraan oikean toimijan luo, esittelee käytännön toimintaa palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen.

Toiminta käynnistyy Etelä-Karjalan so​siaali- ja terveyspiirin sekä Hätäkeskuslaitoksen yhteisenä pilottihankkeena, jonka tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen toimintamalli tehostamaan palveluohjausta, jotta kansalainen voidaan ohjata suoraan oikeiden palveluiden piiriin. Pilotti toteutetaan 1.10.2019 – 31.5.2020

Ikääntyvän väestön määrän kasvu ja erityisesti kaikkein iäkkäimpien määrän lisääntyminen tulevien vuosikymmenien aikana aiheuttaa valtakunnallisesti uusia paineita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle. Ensihoidon tehtävämäärien kasvu koko maassa on vuosittain noin viiden prosentin luokkaa ja nykyiset ensihoidon resurssit kaikkien tehtävien hoitamiseksi käyvät riittämättömiksi. Suurin osa ensihoidon tehtävistä on potilaan palvelun ja hoidon tarpeen arviointia, jonka seurauksena kansalaiset saavat avun jo kotona tai heidät ohjataan muiden palvelujen piiriin. Eksoten alueen ensihoidon kiireettömien tehtävien määrä vuositasolla on noin 6000 tehtävää ja osassa tapauksista kiireetön tehtävä on joutunut odottamaan ruuhkatilanteen vuoksi. 
Share