Etelä-Karjalan keskussairaalaan avataan uusi hoitokeskus

Julkaistu: 20.8.2019 10:00
Päivitetty: 20.8.2019 10:20
​Toimintakulttuuriltaan nykyaikainen sekä potilaiden toimintakykyä ja osallisuutta edistävä hoitokeskus avataan Etelä-Karjalan keskussairaalan D-siiven ensimmäiseen kerrokseen, Imatrantien puoleiseen päätyyn. Uusi hoitokeskus aloittaa toimintansa porrastetusti 27.8.2019 alkaen.

Hoitokeskuksessa tehdään eri alojen polikliinisia toimenpiteitä ja tarkkailua keskitetysti. Poliklinikoiden palvelupäällikkö Merja Lampisen mukaan h​oitokeskustoiminnan tavoitteena on hoitaa potilaat turvallisesti ja sujuvasti niin, ettei potilaita tarvitse ohjata vuodeosastoille.

− Hoitokeskus on paikka, johon on keskitetty eri erikoisalojen hoitoa, ja jossa sairaalan toiminnot on organisoitu uudella tavalla asiakkaan näkökulmasta mielekkäällä tavalla. Organisaation rajat ylittävän toiminnan tavoitteena on tyytyväinen asiakas, joka saa laadukasta, oikea-aikaista, yhdenvertaista ja tasapuolista hoitoa riippumatta siitä kuka häntä hoitaa, sanoo Lampinen.

Asiakkaat ohjataan hoitokeskukseen joko suoraan poliklinikoilta tai kotiin lähetettävällä kutsukirjeellä. Pihlajanmarjateemalla sisustetussa hoitokeskuksessa on potilaspaikkoja 38. Hoitokeskuksen kanssa samoissa tiloissa toimii munuaisyksikkö, jonka toiminta hoitokeskuksessa alkaa 2.9.2019. Munuaisyksikkö kattaa niin dialyysin kuin munuaispoliklinikan.

Ensimmäisenä hoitokeskukseen muuttavat infuusiopoliklinikka, syöpäpoliklinikka, hematologian poliklinikka, keuhkoputkien tähystykset ja korva-nenä-kurkkutautien pientoimenpiteet sekä rytminsiirtotoiminta. Myöhemmin syys-lokakuussa hoitokeskukseen muuttaa kirurgian erikoisalan toimintoja, jotka pitävät sisällään toimenpiteiden valmistelut sekä jälkiseurannat.Share