Etelä-Karjalassa Pakka-toimintamalli käynnistynyt suunniteltua ripeämmin

Julkaistu: 29.10.2019 13:00
Päivitetty: 29.10.2019 13:08
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tekee tiivistä yhteistyötä kuntien, viranomaistoimijoiden, vähittäismyynti- ja anniskelutoimijoiden ja oppilaitosten kanssa päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Etelä-Karjalassa asetettiin toimijoiden yhteiseksi tavoitteeksi käynnistää Pakka-toimintamalli kaikissa kunnissa vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä kaikki Etelä-Karjalan kunnat toteuttavat Pakkaa, ja maakunnallinen tarjontatyöryhmä toimii aktiivisesti.  
Kunnissa Pakka-toimintamallia toteutetaan nimetyssä kysyntätyöryhmässä suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia vaikuttamis- ja tiedotustoimenpiteitä, joilla ehkäistään alaikäisten päihteiden saatavuutta ja humalajuomista. Toimia suunnataan nuorten lisäksi myös muille ikäryhmille. Eksoten ehkäisevä päihdetyö asetti vuonna 2016 tavoitteeksi kannustaa ja tukea kuntia Pakka-kysyntätyön käynnistämisessä niin, että kaikissa eteläkarjalaisissa kunnissa Pakka on käynnissä vuoteen 2020 mennessä. Kunnat ovat kunta kerrallaan käynnistäneet kysyntätyön nimeämällä jonkun kunnassa jo toimivista työryhmistä suunnittelemaan ja toteuttamaan Pakka-työtä. 
Kysyntätyön lisäksi Pakka-toimintamalliin kuuluu tarjontatyö. Etelä-Karjalassa tarjontatyö käynnistettiin kaksi vuotta sitten kuntakohtaisten pienten työryhmien sijaan maakunnallisena tarjontatyöryhmänä. Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa ikärajavalvontaan ja anniskeluun liittyviä toimenpiteitä, esim. Ota Kantaa – päihdetilannekysely sekä paikalliset ostokokeet, joissa arvioidaan ikärajavalvonnan toteutumista rahapeliautomaattien käytössä, sekä alkoholi- ja tupakkatuotteiden ostamisessa. 

Pakka-työ on saatu Etelä-Karjalassa käyntiin suunniteltua aiemmin. Pakka-toimijoille järjestetään keväällä 2020 arviointi- ja kehittämispäivä. Päivän aikana on tarkoitus sopia yhdessä tulevien vuosien tavoitteet Pakka-työlle.

Lisää tietoa Pakka-toimintamallista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta https://los.fi/6uhAS​. ​


Share