Hallituksen päätökset 3.4.2019

Julkaistu: 3.4.2019 17:35
Päivitetty: 3.4.2019 17:39

HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Seuraavassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen päätökset 3.4.2019 kokouksesta:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.

3. Saimaan Tukipalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2019 ja perustettavaa Etelä-Karjalan Pesula Oy:tä koskevan osakasasopimuksen hyväksyminen

Päätösesitys: Hallitus päättää:

- hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen;

- valtuuttaa yhtiökokousedustajan hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään

allekirjoittamaan osakassopimuksen; ja

- valita perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi, jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

- Liimatainen Irja, varapuheenjohtaja ja Karhu Anu, varajäsen

- Lahtinen Jarmo, jäsen ja Nummela Tuija, varajäsen

- Mäkelä Petri, jäsen ja Papinniemi Markku, varajäsen.

 Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen, Ruokolahden edustaja Irja Liimatainen ja Lemin edustaja Anu Karhu eivät ottaneet esteellisinä osaa asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. (Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.)

Puheenjohtajana ko. asiassa toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarmo Pulli.

4. Edustajan nimeäminen Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2019

Päätösesitys: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään Eksoten edustajan Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tavoitteena on, että Eksotella ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen edustaja.

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys:

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 kokouksessaan olla nimeämättä edustajaa Kunnan Taitoa Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Eksote ei nimeä edustajaa Kunnan Taitoa Oy:n yhtiökokoukseen. 

Päätös: Hyväksyttiin korjattu päätösesitys.

5. Edustajan nimeäminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2019 

Päätös: Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan nimeämään Eksoten edustajan Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tavoitteena on, että Eksotella ja Lappeenrannan kaupungilla on yhteinen edustaja.

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys:

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti 1.4.2019 kokouksessaan olla nimeämättä edustajaa Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen. Eksote ei nimeä edustajaa Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen. 

Päätös: Hyväksyttiin korjattu päätösesitys.

6. HUS yhteishankintaan osallistuminen: Digi-EKG puitesopimuskilpailutus

​Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

7. HUS yhteishankintaan liittyminen: Potilaiden hoitoon tarkoitettujen sairaalakalusteiden puitesopimuskilpailutus

Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

8. Tarjouspyynnön hyväksyminen: Hemodialyysihoitopaketit dialyysiyksikköön

​Käsiteltävänä oleva asia ei ole julkinen. Tarjouspyyntö tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu tai muulla tavalla varmennettu ja sitä ei saa julkaista ennen kuin hankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

9. Tiedoksi merkittävät asiat

Päätösesitys: Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat

Strategian valmistelutilanne

Toimitusjohtaja Pentti Itkonen esitteli strategian valmistelutilannetta.​

Päätös: Merkittiin tiedoksi.Share