Hyvinvointivalmentaja tukee eteläkarjalaisia elintapojen muutoksessa

Julkaistu: 6.5.2019 8:00
Päivitetty: 6.5.2019 9:05
​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on käynnistänyt HYVINVOIVA eteläkarjalainen -hankkeen, jota toteutetaan yhteistyössä kuntien liikuntatoimien, Etelä-Karjalan Liikunta- ja Urheilu ry:n (EKLU ry) sekä eri järjestöjen kanssa. Hanketta rahoittaa Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa terveytensä kannalta riskiryhmässä olevia kuntalaisia oikea-aikaisesti ja tarjota heille matalan kynnyksen elintapaneuvontaa sekä vahvistaa samalla terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntien liikuntatoimien yhteistyötä.

Hyvinvointivalmentajan tarjoama tuki ja kannustus ovat matalan kynnyksen palveluita kaikille yli 18 – vuotiaille eteläkarjalaisille, joilla on tarvetta ja motivaatiota elintapamuutoksiin ravitsemuksessa, liikunnassa, unessa tai tupakoinnin lopettamisessa. Hyvinvointivalmentajan käynnit ovat terveyden edistämistä, eivät sairauden hoitoa. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Hyvinvointivalmentajan vastaanotolle voi varata ajan oman hyvinvointiaseman kautta tai soittamalla suoraan hyvinvointivalmentajalle. Sähköinen ajanvaraus avautui 2.5.2019 (www.eksote.fi ​> Eksoten asiointipalvelu > Hyvinvointi ja terveysasemien vastaanotot > Hyvinvointivalmentajan vastaanotto). Hyvinvointivalmentajan vastaanottoa on tarjolla kaikkien kuntien terveys- sekä hyvinvointiasemilla.

FinTerveys (2017) -kyselyn mukaan suomalaisten aikuisväestön elintavoissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Aikuisväestön muutokset fyysisessä aktiivisuudessa ovat kansanterveyden kannalta oikean suuntaisia, mutta aikuisten ruokailutottumukset ovat huonontuneet viimeisten kuuden vuoden aikana. Samassa ajassa työikäisten lihavuus on yleistynyt. Suurin osa suomalaisista nukkuu hyvin, mutta erilaiset uniongelmat ovat yleisiä. Nuoret naiset kärsivät miehiä useammin uniongelmista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2018).

Aikuisten päivittäinen tupakointi sekä työikäisten humalajuominen ovat vähentyneet, mutta samanaikaisesti eläkeikäisten alkoholin riskikäyttö on kasvanut. Keskeisimpiä keinoja nikotiini- ja alkoholihaittojen vähentämiseksi on varhainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, käytön vähentämisen neuvonta ja tarvittaessa hoitoon ohjaaminen. Terveyden edistämisen kannalta asiakas tarvitsee kaikissa terveyspalveluissa kannustusta terveyttä edistäviin valintoihin ja elintapamuutoksiin (THL 2018).
​​​
Eksoten nettisivu: 

Lähteet: THL 2018. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 – tutkimus. Raportti 4/2018.Share