Johdon blogissa: Evoluutiosta ja johtamisesta

Julkaistu: 30.10.2019 9:00
Päivitetty: 30.10.2019 9:03

Muutos voi pelottaa. Muutos voi innostaa. Muutos voi hämmentää. Muutos voi vihastuttaa. Muutos voi ihastuttaa. 

Evoluution myötä eläimet ja kasvit muuttavat vähitellen muotoaan sopeutuakseen yhä paremmin vallitseviin olosuhteisiin. Vain sopeutumiskykyisimmät selviävät. Sellaiset, jotka ketterästi tekevät muutoksia, tarkkailevat ympäristöään ja kykenevät reagoimaan siihen.

Perinteisesti sairaalat toimivat melko hierarkkisen, totutun kaavan mukaan. Hyvin toimiessaan vakaus takaa tiettyä laatua. Mutta jos maailma kovasti muuttuu ympärillä, pitäisi myös sairaalan toimintatapojen kyetä sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen. Hyvänä esimerkkinä toimii kilpailu osaajista. Nuoret vaativat uudenlaista johtamista: mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä, esimiehen emotionaalista tukea, apua ammatilliseen kasvuun, mahdollisuutta näyttää kuormittuneisuutensa, epävarmuutensa ja saada siihen tukea. Tämä ei välttämättä toteudu hierarkkisessa järjestelmässä. 

Hierarkia voi jopa heikentää hoidon laatua, mikäli uusia toimintamalleja ei kyetä sen takia ottamaan käyttöön. Tiukka hierarkia voi olla potilasturvallisuusriski, mikäli hierarkian alemmalla tasolla oleva ei uskalla kysyä neuvoa tai kyseenalaistaa ylemmän ratkaisuja, vaikka vahvasti epäilee, että nyt menee pieleen.  

Luontoon sisäänrakennettua muutosketteryyttä tarvitaan myös sairaalassa edellä mainituista syistä. Muutos ei ole helppo, mutta se on mahdollinen. Hierarkia ei takaa arvostusta, kunnioitusta tai johtajuutta. Johtajuus ansaitaan päivittäisillä teoilla, vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

On toki tilanteita, joissa hierarkiaa tarvitaan, kuten suuronnettomuustilanteet tai muut katastrofit. Silloin käskytysketjun ja päätössuhteiden on oltava selkeät. Tämä yhtälö asettaa suuret vaatimukset sairaalassa toimiville esimiehille.

Runoilija Tommy Tabermannia mukaellen: 

Tulla lujaksi ja pysyä pehmeänä, siinäpä haastetta johtajalle.

Tarja Nylund
sairaalan johtaja
Etelä-Karjalan keskussairaala, EksoteShare