Johdon blogissa: Menestyvä Eksote

Julkaistu: 3.4.2019 11:00
Päivitetty: 3.4.2019 11:28

​​Talven aikaan on paikallismedioissamme uutisoitu Etelä-Karjalan kuntien rahoitusongelmista suhteessa Eksoten tarpeisiin. Väestönkehitys Etelä-Karjalassa ja kuntien verotuloennusteet ovat kieltämättä haastavia, mutta jaksan silti uskoa siihen, että meillä on Etelä-Karjalassa hyvät eväät menestykseen ja sote-palvelujemme riittävään rahoitukseen. Kaupunkitutkija Timo Aro oli puhumassa Eksoten valtuustoseminaarissa 20.2.2019. Hän korosti Etelä-Karjalan tuottavuuden lisäämistä hyödyntämällä teknologian mahdollisuuksia ja fiksuutta kaikessa tekemisessä. Aro nimitti tätä ennakoivaksi edelläkävijyydeksi a´la Eksote.

Menestystutkija Satu Uusiautti totesi 21.3.2019 Helsingin Sanomissa, että menestyäkseen täytyy uskaltaa ajatella rohkeammin, uskoa itseensä ja odottaa myönteisiä asioita tapahtuvaksi samalla muistaen, että tämä vaatii sitkeyttä ja toimeliaisuutta. Siinä hän tarkoitti yksilöihmisiä, mutta samaa voidaan soveltaa Etelä-Karjalaan alueena ja meihin Eksotena. Menestys on Satu Uusiautin mukaan sitä, että toteuttaa omia vahvuuksiaan elämän eri osa-alueilla, kuten töissä, harrastuksissa ja parisuhteessa. Sovellettuna Eksoteen meidän kannattaa jatkaa visiomme mukaan kaikenikäisten eteläkarjalaisten toimintakyvyn edis​täjänä ja huolehtia muun muassa siitä, että sairaalamme hoitojonot pysyvät edelleen Suomen lyhimpien joukossa. Hyvinvointiasemien walk in-vastaanotot, kotikuntoutus, omaishoitajien tukeminen perhehoidolla − puhumattakaan kaikista perhe-ja sosiaalipalvelujen uudistuksista kuten lasten ja nuorten talon toiminta ja mielenterveyspäivystyksen ja ar​viointipoliklinikan (MTPA) lähetevapaa käytäntö ovat esimerkkejä Eksoten edelläkävijyydestä.

Meillä on Etelä-Karjalassa selviä vahvuuksia kuten yliopisto, kaunis luonto ja Saimaa, josta voi tulla yhä suurempi matkailuvaltti tulevaisuudessa. Itärajan läheisyys antaa myös Eksotelle mahdollisuuksia yhdessä Hyksin Oy:n kanssa laajentaa sairaalan maksavaa käyttäjäjoukkoa, vaikka Etelä-Karjalan väestömäärä pienenisi. Laadimme parhaillaan Eksoten strategiaa eikä ole mitään syytä pelätä ettemme onnistuisi olemaan myös tulevaisuudessa Suomen edelläkävijä sote-toimijana. Eksoten menestykseen tarvitaan jokainen eksotelainen ja haastankin meidät kaikki noudattamaan Satu Uusiautin viisaita neuvoja ja etsimään pitkäjänteistä menestymistä kukin omissa työtehtävissämme, yhdessä kaikkien työkaveriemme kanssa. Aina löytyy kehitettävää ja vanhoista toimintatavoista on uskallettava sopivasti luopua silloin, kun parempi tapa on löydettävissä esimerkiksi digitaalisuutta hyödyntäen. 

Kehitys on lopulta ainoa mahdollisuus Eksoten menestykseen.

Aurinkoista kevättä kaikille!

Toivottaa Karhulan Tuula,
Terveys- ja vanhustenpalvelujen jo​htaja, Eksote​
 Share