Oikomishoidon uusista järjestelyistä

Julkaistu: 8.7.2019 9:00
Päivitetty: 8.7.2019 8:09
​Valtakunnallisen erikoishammaslääkäripulan vuoksi on Etelä-Karjalan oikomishoidon erikoishammaslääkäripalveluiden järjestämisessä ollut pitkään haasteita. Erikoishammaslääkäripalvelujen turvaamiseksi on tehty seuraavia toimenpiteitä:

- keväällä 2017: hankinnan kilpailuttaminen, suorahankintayritys, kahden vuokravälitysyrityksen rekrytointiyritys. Ei tuloksia.
- syksy 2017: uusi hankintakilpailutus, saadaan tarjous osaan tarjouspyynnöstä, Imatran oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut järjestetään suorahankintana. Lisäksi tiedusteltiin eri kuntayhtymien mahdollisuutta ottaa vastaan Eksoten oikomishoidon potilaita maksusitoumuksin, mutta kysytyt kunnat/kuntayhtymät eivät voi ottaa vastaan maksusitoumuspotilaita. 
- kevät 2018: oikomishoidon erikoishammaslääkäri aloittaa virassa maaliskuussa 2018. Ostopalvelun ja virkahammaslääkärin työpanos on niukka tarpeeseen nähden. Tässä vaiheessa pohjoisella ja Länsi-Saimaan alueella erikoishammaslääkäripalvelut tuli alueellisesti keskittää.
- kevät 2019: Eksoten toiseen oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan palasi erikoistumiskoulutuksesta virassa ollut hammaslääkäri. Kevään ja syksyn aikana 2019 kummatkin virassa olevat erikoishammaslääkärit jäävät virkavapaalle.  Eksote hakee parhaillaan oikomishoidon erikoishammaslääkäriä rekrytointiyrityksen ja oman hakuilmoituksen avulla, mutta nämä eivät ole vielä tuottaneet tulosta. 

Syksystä 2019 alkaen kahdelta oikomishoidon erikoishammaslääkäriltä saadaan ostetuksi työpanosta, mutta ostettavissa olevan työpanoksen määrä ei ole sellainen, että hoitoon pääsytilanne oikomishoitoon lähiaikoina korjautuisi. Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalveluita on syksystä alkaen tarjolla vain Lappeenrannan keskushammashoitolassa ja Imatran hammashoitolassa. Lappeenrannan keskushammashoitolassa hoidetaan Lappeenrannan, Taipalsaaren, Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen potilaiden oikomishoidon erikoishammaslääkärikäynnit ja Imatran hammashoitolassa hoidetaan Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan oikomishoitopotilaiden erikoishammaslääkärikäynnit.  Tarvittavat oikomishoidon välikäynnit pyritään järjestämään oman kunnan hammashoitolaan.

Tällä hetkellä oikomishoito on kesken n. 1500 potilaalla, joille hoidon jatkuminen on turvattava. Hoitoon pääsyä ja hoitosuunnitelmaa odottavia potilaita on Lappeenrannassa n. 1000, ja pienemmissä kunnissa jonkin verran. Uusia potilaita otetaan hoitoon vasta sitten, kun mahdollisuuksia tähän on. Erikoishammaslääkärille hoitoon pääsyssä noudatetaan koko alueella hoidon kiireellisyysjärjestystä. 

Puutteellinen suuhygienia on este oikomishoidon aloitukselle. Oikomiskojeet lisäävät suun terveydelle haitallisten bakteerien määrää suussa ja vaikeuttavat suun puhdistamista. Suun terveyden ylläpitämiseksi ja oikomishoidon onnistumiseksi on erityisen tärkeää, että potilas toteuttaa suuhygieniaa erityisen huolellisesti koko oikomishoidon ajan.

Oikomishoidossa käytettäviä kojeita on pidettävä annetun ohjeen mukaisesti, koska vain oikein käytettynä ne vaikuttavat leukojen kasvuun. Hoito voi kestää useita vuosia, joissain tapauksissa kasvun päättymiseen asti.  Hoito- ja kontrollikäynnit tapahtuvat säännöllisesti n. 1-4 kk välein käytössä olevasta kojeesta ja hoidon vaiheesta riippuen. Kojeiden valmistusvaiheessa käyntejä voi olla muutaman päivän tai viikon välein. Oikomishoidon aikana, etenkin hoidon alussa ja kojeiden aktivoinnin jälkeen voi hampaissa tuntua kipua ja arkuutta. Uudet kojeet vaativat totuttelua.

Oikomishoito on luonteeltaan pitkäaikaista ja kärsivällisyyttä vaativaa. Oikomishoito vaatii koko perheen sitoutumista sekä motivaatiota vastaanottokäyntien ja hoidon onnistumisen toteutumiseksi, mikä kannattaa ottaa huomioon perheessä ennen oikomishoidon aloitusta. Oikomishoito voidaan joutua myös keskeyttämään, jos potilas jättää toistuvasti ilmoittaatta pois vastaanotolta tai kun havaitaan ilmiselvää laiminlyöntiä kojeiden käytössä tai hampaiden puhdistuksessa.  ​Share