Opiskeluterveys tiedottaa: Eksotessa on otettu käyttöön yli 18-vuotiaiden sairaanhoidollisten hoitajakäyntien maksut

Julkaistu: 19.3.2019 11:00
Päivitetty: 19.3.2019 11:02

Eksotessa on otettu käyttöön yli 18-vuotiaiden sairaanhoidollisten hoitajakäyntien maksut. Maksuja peritään 1.4.2019 alkaen myös opiskeluterveydessä. 

Sairaanhoitokäynti hoitajan vastaanotolla 11,40 €/käynti. 

Peritään enintään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. 

Maksua ei peritä: 

 • Alle 18-vuotiailta 
 • Terveystarkastuksista ja kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastuksista 
 • Niiltä yli 18-vuotiailta, jotka ohjataan hoitajan vastaanotolta välittömästi lääkärin  vastaanotolle tai lääkärin vastaanotolta hoitajan vastaanotolle, peritään maksu lääkärin vastaanottokäynnistä 
 • Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat tai perussairauteen liittyvät rokotteet 
 • Ehkäisykäynnit 
 • Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut yleisvaaralliset tartuntataudit 
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanottokäynnit 

Student health care notification 


Appointments for over 18-year-olds with a nurse are now subject to a fee at Eksote. 
Fees will also be charged within student health care services- starting on 1 April 2019. 

Each appointment with a nurse will cost EUR 11.40. The fee will be charged for the first 
three (3) appointments in each calendar year. ​

The fee is not charged: 

 • To persons under 18 years of age 
 • For health check-ups and health check-ups before starting military service 
 • To persons over 18 years of age when the appointment with the nurse causes an  immediate referral to a doctor or when the person is referred to a nurse by a  doctor, in which case a fee is charged for the appointment with the doctor 
 • For vaccinations that are included in the national vaccination programme or 
 • related to a primary disease 
 • For contraception appointments 
 • For infections that involve a danger to the public as specified in the  Communicable Diseases Act (1227/2016) 
 • For mental health and substance abuse service appointments Share