Työtuomioistuimen ratkaisu Eksoten palkkausjärjestelmästä

Julkaistu: 11.11.2019 14:00
Päivitetty: 11.11.2019 14:06
​​​​​Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry voitti 28.6.2019 annetulla tuomiolla työtuomioistuimessa nostamansa kanteen, jossa oli kysymys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vuonna 2011 käyttöönottamasta palkkausjärjestelmästä. 

Eksoten soveltama palkkausjärjestelmä koskee KVTESin ja TS:n piirissä olevaa henkilöstöä. Uuden palkkausjärjestelmän mukaisia palkkoja maksettiin Eksotella ensimmäisen kerran lokakuussa 2011. Työtuomioistuimen tuomiossa todetaan, että Eksotella ei ole olemassa paikallista sopimusta noudattamastaan palkkausjärjestelmästä.

Työtuomioistuimen antamassa tuomiossa todetaan Eksoten palkkausjärjestelmää koskevan paikallisen sopimuksen syntymisestä seuraavaa: ”Eksoten ja Juko ry:n välille ei ole vuosina 2010─2011 käytyjen neuvottelujen ja 27.10.2011 päivätyn palkkausjärjestelmää koskevan ohjeen perusteella syntynyt sopimusta, jota voitaisiin pitää kunnallisen pääsopimuksen IV luvun 13 § edellyttämällä tavalla solmittuna paikallisena sopimuksena palkkausjärjestelmästä”.

Vuonna 2011 eksotelaisten tehtäväkohtaiset palkat määriteltiin uuden järjestelmän mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka saattoi nousta tai laskea. Henkilökohtainen palkanosa muutettiin prosenttiperusteiseksi. Aikaisemmin voimassa olleen palkan euromääräinen taso turvattiin Eksoten maksamalla takuuosalla. Takuuosan käyttöönotto varmisti sen, ettei kenenkään kokonaispalkka laskenut muutoksen johdosta.

Työtuomioistuimen ratkaisussa on kyse kolmen eksotelaisen henkilön saatavasta. Ratkaisun kerrannaisvaikutukset ovat Eksotelle merkittäviä, koska samaa menettelyä noudatetaan koko KVTESin ja Teknisten sopimusten piirissä olevaan henkilöstöön. Työtuomioistuimen antaman ratkaisun vaikutukset skaalattuna koko ratkaisun vaikutuspiirissä olevaan Eksoten henkilöstöön voivat olla euromääräisesti Eksoten talouden kannalta erittäin merkittäviä.

Kuntatyönantajat käyvät tällä hetkellä asiasta neuvotteluja Eksoten pääsopijajärjestöjen kanssa. Neuvottelujen edistyminen ei ole ollut Eksoten toivomalla tasolla. Eksoten hallitus ja Eksoten jäsenkuntien kuntajohtajat ovat käsitelleet asiaa viime viikolla.Share