Yhteistoimintaneuvotteluilla haetaan säästöjä ensisijaisesti muista kuin henkilöstökustannuksista

Julkaistu: 27.9.2019 10:00
Päivitetty: 27.9.2019 9:41

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Mediatiedote 27.9.2019

Yhteistoimintaneuvotteluilla haetaan säästöjä ensisijaisesti muista kuin henkilöstökustannuksista

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on eilen tiedottanut henkilöstöään liittyen johtoryhmälle annettuihin valtuuksiin yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Ammattijärjestöjen edustajat ovat tavanneet tällä viikolla toimitusjohtaja Timo Sakselan ja henkilöstöjohtaja Merja Hokkasen kanssa. Asiaa viedään jatkossa yhdessä eteenpäin ja säästötoiveissa kuullaan sekä suoraan henkilöstöä, että myös ammattijärjestöjen edustajia. Heidät tullaan ottamaan mukaan sekä kartoitukseen, että itse prosessin suunnitteluun.


--

Henkilöstötiedote: Yhteistoimintaneuvotteluilla haetaan säästöjä ensisijaisesti muista kuin henkilöstökustannuksista

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitus käsitteli eilisessä hallitusseminaarissa Eksoten taloushaasteita ja pohti toimenpiteitä, joilla Eksoten alijäämää saadaan kiinni.

Yhtenä vaihtoehtona tilanteen ratkaisemiseksi hallitus antoi johtoryhmälle valtuudet valmistella yhteistoimintaneuvottelujen (yt) aloittamista. Päätös mahdollisen yt:n aloittamisesta tehdään hallituksen seuraavassa kokouksessa. Valtuutus yt-neuvotteluiden valmisteluun ei välttämättä tarkoita suuria henkilöstövähennyksiä.

Säästötavoitteiden mitoitukseen vaikuttaa se, että palvelurakenne on pyrittävä turvaamaan. Mahdollisessa yt-tilanteessa kaikki ajatukset, ehdotukset ja säästöjä tuovat uudet toimintatavat otetaan huomioon. Henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen edustajien asiantuntemusta käytetään mahdollisen yt-prosessin suunnittelussa ja säästökohteiden ideoinnissa.

Eksoten jäsenkuntien taloudellinen tilanne ei kestä Eksoten kustannusrakenteen nousutahtia. Tilanteen vakavuus korostuu, kun otetaan huomioon, että jo kuluvalla toimintakaudella on katettavana aikaisemmilta vuosilta syntynyttä alijäämää.

Ratkaisuja Eksoten tilanteeseen etsitään yhdessä! Eksote arvostaa henkilöstön sitoutumista ja työpanosta. Useassa Eksoten toimintayksikössä työskennellään tiukassa työtahdissa. Mahdollinen yt-tilanne ohjaa toimintayksiköt miettimään prosessien ja työtapojen mielekkyyttä. Terveellä pohjalla oleva talous on Eksoten, Etelä-Karjalan ja jokaisen eksotelaisen etu.Share