Asiointipalvelu

​​​​​​​​​

Eksotessa on laajasti käytössä erilaisia sähköisiä asiointipalveluja. Kansalliset ja alueelliset palvelut toimivat eri järjestelmissä.


Eksoten sähköinen asiointipalvelu

 
Sähköiset asiointipalvelut Eksotessa on koottu erilliselle sivustolle.
Linkki kirjautumissivulle 

Asiointipalveluun kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Lue lisää mobiilivarmeenteesta 

Esimerkkejä sähköisen asioinnin palveluista:
 


Toimeentulotuki- ja vammaispalveluhakemukset


Voit tehdä uudet ja jatkohakemukset sekä seurata myös paperihakemusten tilaa sähköisesti Omapalvelussa. Tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

 

Resepti


Eksotessa on käytössä Omakannassa toimiva Resepti-palvelu. Reseptistä on koottu tietoa valtakunnalliselle Kanta-sivustolle​
 
Omakanta on kansalaisille​ tarkoitettu verkkopalvelu, jossa näet omat sähköiset reseptitietosi sekä päätät terveyteesi liittyvistä asioista.
 
 ​

Potilastiedon arkisto

 
Valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon tallennetaan esimerkiksi lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan sekä erityistyöntekijöiden tekstejä.
Arkistosivulta voit katsoa tarkemmin, mitä Eksoten tekstejä on siirretty Potilastiedon arkistoon.

Potilastiedon arkistoon kirjaudutaan Omakanta-palvelun kautta. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.
 
 
Omakanta-palveluun kirjautuessaan voit antaa suostumuksen omien potilastietojesi näkymiseen Eksoten ulkopuolella. Silloin lupaa ei tarvitse kysyä enää erikseen vastaanotolla. Suostumuksen annettuasi esimerkiksi diagnoosit ja hoitomääräykset ovat hoitohenkilökunnan käytössä myös Eksoten ulkopuolella tapahtuvilla hoitokäynneillä.
  

Marevan-vastausten välittäminen

 
Marevan-annostuksia välitetään sähköisen asioinnin kautta. Mahdollisimman monen potilaan siirtyessä palvelujen piiriin terveys- ja hyvinvointiasemien puhelinruuhkat helpottavat ja asiakkaiden saama palvelu paranee. Ota yhteyttä oman terveys- tai hyvinvointiasemasi hoitajaan.

 

Puolesta asiointi


Puolesta asioinnin sitoumuksen voi tehdä alle 12-vuotiaan lapsen asioiden hoitamiseksi.
Sitoumuksen voit tehdä Eksoten sähköisen asioinnin kautta. Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
 
18 vuotta täyttäneen kanssa voi tehdä sopimuksen puolesta asioinnista. Sopimus on Lomakkeet-sivulla.  
 
Tällä hetkellä Eksotessa ei voi asioida sähköisesti 13–17-vuotiaan puolesta. Tämän ikäryhmän kohdalla odotamme valtakunnallisia linjauksia mm. tietosuojan osalta.

15-vuotias voi asioida sähköisesti hankkimalla omat verkkopankkitunnukset, jos pankki tai operaattori ne hänelle myöntää. Lue lisää mobiilivarmenteesta, jota voi käyttää verkkopankkitunnusten sijaan:
 ​

Sähköinen palveluseteli


Eksotessa on käytössä omaishoitajan sijaistoiminnan sähköinen palveluseteli. Palveluseteleitä myönnetään potilaille sijaisen järjestämiseksi omaishoitajan vapaapäivinä.

Palveluseteliportaalissa julkaistaan palveluntuottajien ajantasaiset tiedot ja hin​​​​nastot. Asiakkaat voivat edelleen käyttää palveluseteliä myös ilman sähköistä palvelua.