Kehitysympäristö

​​​​​​​​​​​
Teknologiatoimittajilla mahdollisuus osallistua sote-alan digitalisointiin


 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on käynnistynyt Testbed-ohjelma, jonka osana avataan yhteistyökumppaneille mahdollisuus integroitua Eksoten käyttämään sähköisen asioinnin alustaan ja hyödyntää sen palveluita. Alustan tuottaa 2M-IT Oy.

 
Eksote on jo vuosia hyödyntänyt 2M-IT:n tuottamaa sähköisen asioinnin HYVIS-AVPH -alustaa, joka koostuu Eksoten ja muiden sosiaali- ja terveyspiirien yhteistyössä kehittämistä ratkaisuista. Eksoten alueella jo yli 30 % asukkaista käyttää asiointialustaa. 2M-IT:n kautta sähköiset asiointipalvelut ovat käytössä 109 kunnassa.

 
Nyt Eksote on yhdessä alustan tuottajan 2M-IT Oy:n kanssa käynnistänyt ekosysteemiohjelman, joka tähtää sähköisen asioinnin avaamisen markkinoille. Ohjelmassa tähdätään siihen, että yhteistyökumppanit pystyvät helposti integroitumaan alustaan ja hyödyntämään alustan valmiiksi tarjoamia teknisiä alustapalveluita. Kansalaiset, yritykset, oppilaitokset ja julkinen sektori yhdessä luovat ja kehittävät palveluista tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia. Innovointi, tutkimus ja teknologian kehitys tapahtuvat aidossa ympäristössä, palvelutapahtumissa.

 
Ensimmäisessä vaiheessa julkaistaan integraatiorajapinnan kuvaukset, jotka löytyvät täältä​.

 
Lisätietoa 
Toni Suihko, tietohallintojohtaja, Eksote
p. 040 703 5159, toni.suihko@eksote.fi

Katja Rääpysjärvi, kehityspäällikkö, sähköinen asiointi, Eksote
p. 040 183 5366, katja.raapysjarvi@eksote.fi


 Share