Perussopimus ja hallintosääntö

​​

​​Perussopimus

 
Kuntayhtymän nimi on Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Kuntayhtymän kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.
 
Kuntayhtymän tehtävänä on:

  1. Järjestää kaikkien jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoitolaissa (1062/89) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto sekä järjestää jäsenkuntien puolesta
  2. kansanterveyslaissa (66/72) ja terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettu perusterveydenhuolto ja
  3. sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitettu sosiaalihuolto sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitettu ehkäisevä työ
lukuun ottamatta ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa, jotka jäävät jokaisen kunnan itsensä hoidettavaksi. 

Kuntayhtymä voi järjestää myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita sekä olla osallisena yhteisöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja.​

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perussopimus 1.1.201​6 alkaen.pdf


Hallintosääntö

 
Hallintosäännöllä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, johtamisesta ja talouden hoitamisesta.
 
Muilla johtosäännöillä ohjataan lisäksi Eksoten toimintaa. Hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena johtosääntöihin nähden. Johtosääntöjä ovat valtuuston työjärjestys, tarkastussääntö ja luottamushenkilöiden palkkiosääntö.​


Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma hyväksyttiin Eksoten valtuustossa 15.6.2016.

Share