Yksilöasioiden jaosto


​​Hallituksen yksilöasioiden jaosto ratkaisee yksilöä koskevia asioita, kuten viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa (esim. lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalveluasiat ja erilaiset korvausasiat) ja päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä ellei toisin ole säädetty.
 

Jäse​net

 
Paakkinen Sakari, puheenjohtaja, saku.paakkinen@wippies.fi tai p. 050 327 2517
Vuorinen Jukka, varajäsen
Nummela Tuija, varapuheenjohtaja, tuija.nummela@gmail.com tai p. 045 631 8538
Cederström Kirsti, varajäsen
Rings Mervi, jäsen
Löfman Päivi, varajäsen
Kohvakka-Turja Leena, jäsen
Byckling Leena, varajäsen
Kinnunen Jukka, jäsen
Hakonen Hannu, varajäsen
Vuorela Harri, jäsen
Salenius Pentti, varajäsen
Heltimoinen Ilpo, jäsen
Papinniemi Markku, varajäsen