Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​​​​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.12.2018

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes2
Endokrinologia2
Gastroenterologia3
Hematologia1
Infektio 
Kardiologia7
Munuais2
Reuma2
Sisätautien pkl1
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl 7
Silmäpkl 
Korvapkl4
Naistentautien pkl 
Suu- ja hammassairauksien pkl5
Neurologian pkl2
Lastenneurologian pkl10
Lasten pkl 
Fysiatrian pkl5
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl5
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)7
Syöpäpkl2
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.12.2018

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              1,5
      Colonoscopia2
      Rasitusekg2,5
      Sydänperfuusio0,5
      Sydämen ultraäänitutkimus     1,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)1
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5-6
      Käsikirurgia5
      Lastenkirurgia3
      Urologia1-2
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia 
      Laparoscopia 
      Alatieleikkaus 
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio5
      Hysteroskopia1-2
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus 
      Ortoptinen hoito       
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi     
      Muut toimenpiteet 
 Korvataudit 
     Kuulolaite          5
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa3
      Tympanostomia3
      Muut toimenpiteet5-6
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen2
      Magneetti, ortopedinen2
      Magneetti, neuro2,5
      Tietokonetomografia1
      Mammografia0,5
      Ultraäänitutkimus, EKKS1
      Ultraäänitutkimus, Armila1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1
      ENMG0,5
      PET-TT1​Share