Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.8.2019

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes2
Endokrinologia2
Gastroenterologia6
Hematologia1
Infektio5
Kardiologia13
Munuais 
Reuma3
Sisätautien pkl4
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl 11
Silmäpkl 
Korvapkl2
Naistentautien pkl 
Suu- ja hammassairauksien pkl3
Neurologian pkl 
Lastenneurologian pkl7
Lasten pkl 
Fysiatrian pkl6
Kuntoutuspkl5
Ihotautien pkl10
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)11
Syöpäpkl2
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.8.2019

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              2
      Colonoscopia2,5
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen ultraäänitutkimus     3
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5-6
      Käsikirurgia5
      Lastenkirurgia2-3
      Urologia6-7
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia3
      Laparoscopia2
      Alatieleikkaus4
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio5
      Hysteroskopia2-3
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus 
      Ortoptinen hoito       
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi     
      Muut toimenpiteet 
 Korvataudit 
     Kuulolaite          8
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa2
      Tympanostomia1-2
      Muut toimenpiteet5
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen2 kk
      Magneetti, ortopedinen2 kk
      Magneetti, neuro2,5 kk
      Tietokonetomografia1 kk
      Mammografia3 viikkoa
      Ultraäänitutkimus, EKKS2 viikkoa
      Ultraäänitutkimus, Armila3 viikkoa
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1 kk
      ENMG 
      PET-TT 


Share