Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
 

​Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.6.2017

 

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes6
Endokrinologia6
Gastroenterologia8
Hematologia2
Infektio5
Kardiologian 12-13
Munuais2
Reuma3
Sisätautien pkl3
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl 15
Silmäpkl8
Korvapkl 
Naistentautien pkl8
Suu- ja hammassairauksien pkl 
Neurologian pkl4
Lastenneurologian pkl6
Lasten pkl6
Fysiatrian pkl 
Kuntoutuspkl4
Ihotautien pkl 
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)8
Syöpäpkl2-3
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa

 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.6.2017

 

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä  tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit1
      Gastroscopia              2
      Colonoscopia2,5
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen   ultraäänitutkimus     3
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5-6
      Käsikirurgia5
      Lastenkirurgia2-3
      Urologia5
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia4
      Laparoscopia2
      Alatieleikkaus3
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio6
      Hysteroskopia3
 Silmätaudit 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus1
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    6
      Muut toimenpiteet6
 Korvataudit 
     Kuulolaite           
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa2
      Tympanostomia2
      Muut toimenpiteet4-5
 Radiologia 
      Magneetti, ortopedinen3
      Magneetti, neuro3
      Tietokonetomografia2
      Mammografia1
      Ultraäänitutkimus, EKKS1
      Ultraäänitutkimus, Armila1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1