Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
 

​Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.7.2017

 

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes4-5
Endokrinologia4-5
Gastroenterologia4
Hematologia2
Infektio1
Kardiologian. 12-13
Munuais5
Reuma2
Sisätautien pkl6
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia6
Ortopedia6
Yleiskirurgia5
Urologia6
Verisuonikirurgia2
Kipupkl 11
Silmäpkl8
Korvapkl4
Naistentautien pkl9
Suu- ja hammassairauksien pkl3
Neurologian pkl6
Lastenneurologian pkl5
Lasten pkl4
Fysiatrian pkl4
Kuntoutuspkl4
Ihotautien pkl7
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)6
Syöpäpkl2-3
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa

 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.7.2017

 

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä  tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              1,5
      Colonoscopia2
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen   ultraäänitutkimus     3
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia2
      Sigmoidescopia2
      Colonoscopia2
      Kystoscopia3
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia6
      Käsikirurgia5
      Lastenkirurgia2
      Urologia5
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia4
      Laparoscopia3
      Alatieleikkaus5
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio3
      Hysteroskopia2
 Silmätaudit 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus1
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    6
      Muut toimenpiteet6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          3
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa1
      Tympanostomia1
      Muut toimenpiteet4
 Radiologia 
      Magneetti, ortopedinen3
      Magneetti, neuro3
      Tietokonetomografia2
      Mammografia1
      Ultraäänitutkimus, EKKS1
      Ultraäänitutkimus, Armila1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1