Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
 

​Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.9.2017

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes6
Endokrinologia6
Gastroenterologia4
Hematologia2
Infektio1
Kardiologia7
Munuais 
Reuma1
Sisätautien pkl5
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia3
Ortopedia6
Yleiskirurgia3
Urologia4
Verisuonikirurgia2
Kipupkl 9
Silmäpkl8
Korvapkl4
Naistentautien pkl8
Suu- ja hammassairauksien pkl2
Neurologian pkl2
Lastenneurologian pkl4
Lasten pkl6
Fysiatrian pkl4
Kuntoutuspkl6
Ihotautien pkl8 vkoa
Keuhkopkl5
Embletta (Unirek.)6
Syöpäpkl1
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa


Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.9.2017

 

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä  tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              1,5
      Colonoscopia2
      Rasitusekg0,5
      Sydänperfuusio1,5
      Sydämen  ultraäänitutkimus     2
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)0,5
 Kirurgia 
      Gastroscopia1,5
      Sigmoidescopia2
      Colonoscopia3
      Kystoscopia3
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel1
      Polven tekonivel2
      Sappi1
      Tyrä1
      Muu ortopedia2
      Plastiikkakirurgia2
      Endokriininen1
      Urologia6
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia4-5
      Käsikirurgia4-5
      Lastenkirurgia2
      Urologia4
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia4
      Laparoscopia3
      Alatieleikkaus5
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio6
      Hysteroskopia2-3
 Silmätaudit 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus2
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    5
      Muut toimenpiteet6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          3
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa2
      Tympanostomia2
      Muut toimenpiteet3-4
 Kuvantaminen 
      Magneetti, ortopedinen2
      Magneetti, neuro1,5
      Tietokonetomografia1
      Mammografiaei jonoa
      Ultraäänitutkimus, EKKS1,5
      Ultraäänitutkimus, Armila1,5
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1,5
      ENMG2
      PET1​