Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.1.2018

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes1
Endokrinologia1
Gastroenterologia4
Hematologia1
Infektio1
Kardiologia4
Munuais3
Reumaei jonoa
Sisätautien pkl1
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia3
Ortopedia12
Yleiskirurgia3
Urologia5
Verisuonikirurgia2
Kipupkl 8
Silmäpkl8
Korvapkl4
Naistentautien pkl7
Suu- ja hammassairauksien pkl2
Neurologian pkl3
Lastenneurologian pkl4
Lasten pkl5
Fysiatrian pkl5
Kuntoutuspkl10
Ihotautien pkl9
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)9
Syöpäpkl2
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.1.2018

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä  tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              1
      Colonoscopia2
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio2,5
      Sydämen   ultraäänitutkimus     1
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)1,5
 Kirurgia 
      Gastroscopia2
      Sigmoidescopia2
      Colonoscopia3
      Kystoscopia2
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel2
      Polven tekonivel2
      Sappi2
      Tyrä3
      Muu ortopedia4
      Plastiikkakirurgia1
      Endokriininen1
      Urologia4
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5
      Käsikirurgia5
      Lastenkirurgia4
      Urologia3
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia3
      Laparoscopia3
      Alatieleikkaus4
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio5
      Hysteroskopia2
 Silmätaudit 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus2
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    4-5
      Muut toimenpiteet5-6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          3
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa2
      Tympanostomia2
      Muut toimenpiteet3-4
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen3
      Magneetti, ortopedinen3
      Magneetti, neuro3
      Tietokonetomografia1
      Mammografia1
      Ultraäänitutkimus, EKKS1
      Ultraäänitutkimus, Armila2
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1
      ENMG2
      PET-TT1