Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​​​​​​

​Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.1.2019

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes1
Endokrinologia1
Gastroenterologia3
Hematologia1
Infektio 
Kardiologia10
Munuais 
Reuma 
Sisätautien pkl5
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia2
Ortopedia4
Yleiskirurgia2
Urologia5
Verisuonikirurgia2
Kipupkl 9
Silmäpkl8
Korvapkl3
Naistentautien pkl6
Suu- ja hammassairauksien pkl4
Neurologian pkl 
Lastenneurologian pkl7
Lasten pkl3
Fysiatrian pkl4
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl2
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)7
Syöpäpkl2
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.1.2019

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              1,5
      Colonoscopia2
      Rasitusekg1
      Sydänperfuusio1,5
      Sydämen ultraäänitutkimus     2,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)1
 Kirurgia 
      Gastroscopia1,5
      Sigmoidescopia1,5
      Colonoscopia1,5
      Kystoscopia1,5
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia 
      Käsikirurgia 
      Lastenkirurgia 
      Urologia 
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia2
      Laparoscopia2
      Alatieleikkaus3
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio 
      Hysteroskopia 
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus2
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    4-5
      Muut toimenpiteet5-6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          5-6
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa 
      Tympanostomia 
      Muut toimenpiteet 
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen1,5
      Magneetti, ortopedinen2,5
      Magneetti, neuro3
      Tietokonetomografia1
      Mammografia1
      Ultraäänitutkimus, EKKS1
      Ultraäänitutkimus, Armila1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1
      ENMG2
      PET-TT1,5

​ Share