Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 29.2.2020

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes2
Endokrinologia2
Gastroenterologia 
Hematologia1
Infektio5
Kardiologia10
Munuais8
Reuma3
Sisätautien pkl1
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl 8
Silmäpkl 
Korvapklei jonoa
Naistentautien pkl4
Suu- ja hammassairauksien pkl 
Neurologian pkl 
Lastenneurologian pkl 
Lasten pkl 
Fysiatrian pkl4
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl 
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)13
Syöpäpkl 
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 29.2.2020

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia               
      Colonoscopia 
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen ultraäänitutkimus     2,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia 
      Käsikirurgia 
      Lastenkirurgia 
      Urologia 
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia4
      Laparoscopia3
      Alatieleikkaus3
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio 
      Hysteroskopia 
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus 
      Ortoptinen hoito       
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi     
      Muut toimenpiteet 
 Korvataudit 
     Kuulolaite           
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa 
      Tympanostomia 
      Muut toimenpiteet 
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen 
      Magneetti, ortopedinen 
      Magneetti, neuro 
      Tietokonetomografia 
      Mammografia 
      Ultraäänitutkimus, EKKS 
      Ultraäänitutkimus, Armila 
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
 
      ENMG 
      PET-TT 


Share