Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.10.2019

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes4
Endokrinologia4
Gastroenterologia2,5
Hematologia1
Infektio2
Kardiologia13
Munuais9
Reuma4
Sisätautien pkl2
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl  
Silmäpkl12
Korvapkl3
Naistentautien pkl 
Suu- ja hammassairauksien pkl3
Neurologian pkl3
Lastenneurologian pkl9
Lasten pkl6
Fysiatrian pkl4
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl 
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)8
Syöpäpkl 
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.10.2019

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              3
      Colonoscopia3
      Rasitusekg2 vkoa
      Sydänperfuusio1 kk
      Sydämen ultraäänitutkimus     3
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)1 kk
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5-6
      Käsikirurgia5-6
      Lastenkirurgia2-3
      Urologia5
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia 
      Laparoscopia 
      Alatieleikkaus 
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio>6
      Hysteroskopia1-3
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus2
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    6
      Muut toimenpiteet5-6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          7,5 kk
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa1-2
      Tympanostomia1-2
      Muut toimenpiteet3-5
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen 
      Magneetti, ortopedinen 
      Magneetti, neuro 
      Tietokonetomografia 
      Mammografia 
      Ultraäänitutkimus, EKKS 
      Ultraäänitutkimus, Armila 
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
 
      ENMG2 kk
      PET-TT2 kk


Share