Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

 

Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.5.2019

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes3
Endokrinologia3
Gastroenterologia6
Hematologia1
Infektio6
Kardiologia15
Munuais4
Reuma3
Sisätautien pkl-
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl 8
Silmäpkl12
Korvapkl5
Naistentautien pkl6
Suu- ja hammassairauksien pkl3
Neurologian pkl 
Lastenneurologian pkl7
Lasten pkl 
Fysiatrian pkl5
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl5
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)11
Syöpäpkl 
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.5.2019

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes4
Endokrinologia4
Gastroenterologia7
Hematologia1
Infektio2
Kardiologia15
Munuais 
Reuma5
Sisätautien pkl14
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl  
Silmäpkl 
Korvapkl6
Naistentautien pkl7
Suu- ja hammassairauksien pkl3
Neurologian pkl 
Lastenneurologian pkl8
Lasten pkl 
Fysiatrian pkl6
Kuntoutuspkl10
Ihotautien pkl5
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)12
Syöpäpkl3
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.5.2019

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              2,5
      Colonoscopia2,5
      Rasitusekg1
      Sydänperfuusio1
      Sydämen ultraäänitutkimus     3,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)0,25
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia 
      Käsikirurgia 
      Lastenkirurgia 
      Urologia 
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia3
      Laparoscopia4
      Alatieleikkaus3
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio 
      Hysteroskopia 
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus 
      Ortoptinen hoito       
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi     
      Muut toimenpiteet 
 Korvataudit 
     Kuulolaite          6
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa 
      Tympanostomia 
      Muut toimenpiteet 
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen2 kk
      Magneetti, ortopedinen2 kk
      Magneetti, neuro3 kk
      Tietokonetomografia1,5 kk
      Mammografia1 kk
      Ultraäänitutkimus, EKKS3 vko
      Ultraäänitutkimus, Armila1 kk
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1 kk
      ENMG4
      PET-TT0,75

 

 


Share