Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
 

​Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 28.2.2017

 

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes6
Endokrinologia6
Gastroenterologia4
Hematologia3
Infektio1
Kardiologia11
Munuais 
Reuma2
Sisätautien pkl2
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia5
Ortopedia6
Yleiskirurgia4
Urologia12
Verisuonikirurgia2
Kipupkl 11
Silmäpkl8
Korvapkl4
Naistentautien pkl9
Suu- ja hammassairauksien pkl2
Neurologian pkl4
Lastenneurologian pkl4-5
Lasten pkl3-4
Fysiatrian pkl6
Kuntoutuspkl5
Ihotautien pkl4
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)6
Syöpäpkl1-2
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 28.2.2017


 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä  tutkimukseen/toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              2,5
      Colonoscopia2,5
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen   ultraäänitutkimus     2,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia3
      Sigmoidescopia3
      Colonoscopia3
      Kystoscopia3
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel1-2
      Polven tekonivel1-2
      Sappi3
      Tyrä4
      Muu ortopedia3-5
      Plastiikkakirurgia3
      Endokriininen1
      Urologia3
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5-6
      Käsikirurgia5
      Lastenkirurgia2
      Urologia2-3
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia3
      Laparoscopia2
      Alatieleikkaus3
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio 
      Hysteroskopia2-3
 Silmätaudit 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus2
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    6
      Muut toimenpiteet6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          3
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa2-3
      Tympanostomia2-3
      Muut toimenpiteet4-5
 Radiologia 
      Magneetti, ortopedinen3
      Magneetti, neuro3
      Tietokonetomografia2
      Mammografia1
      Ultraäänitutkimus, EKKS1
      Ultraäänitutkimus, Armila1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1