Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
 

​Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.4.2017

 

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes6
Endokrinologia6
Gastroenterologia4
Hematologia3
Infektio2
Kardiologia13
Munuais3
Reuma3
Sisätautien pkl4
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia5
Ortopedia6
Yleiskirurgia4
Urologia12
Verisuonikirurgia2
Kipupkl 12
Silmäpkl8
Korvapkl5
Naistentautien pkl6
Suu- ja hammassairauksien pkl2
Neurologian pkl2
Lastenneurologian pkl8
Lasten pkl6
Fysiatrian pkl3
Kuntoutuspkl3
Ihotautien pkl7
Keuhkopkl3
Embletta (Unirek.)8
Syöpäpkl2-3
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.4.2017

 

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä  tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              2,5
      Colonoscopia2,5
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen   ultraäänitutkimus     3
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia1,5
      Sigmoidescopia1,5
      Colonoscopia1,5
      Kystoscopia3
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel1
      Polven tekonivel1
      Sappi0
      Tyrä0
      Muu ortopedia2-3
      Plastiikkakirurgia2
      Endokriininen0
      Urologia5
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia6
      Käsikirurgia6
      Lastenkirurgia2
      Urologia3
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia5
      Laparoscopia1
      Alatieleikkaus2
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio6 tai yli
      Hysteroskopia3
 Silmätaudit 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus1
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    6
      Muut toimenpiteet6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          3
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa3
      Tympanostomia3
      Muut toimenpiteet6
 Radiologia 
      Magneetti, ortopedinen3
      Magneetti, neuro3
      Tietokonetomografia2
      Mammografia1
      Ultraäänitutkimus, EKKS1
      Ultraäänitutkimus, Armila1
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1