Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

​Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.10.2018
 
Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes2
Endokrinologia2
Gastroenterologia3
Hematologia1
Infektio 
Kardiologia10
Munuais
Reuma
Sisätautien pkl5
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia
Ortopedia 
Yleiskirurgia
Urologia
Verisuonikirurgia
Kipupkl 6
Silmäpkl10
Korvapkl
Naistentautien pkl5
Suu- ja hammassairauksien pkl
Neurologian pkl2
Lastenneurologian pkl10
Lasten pkl5
Fysiatrian pkl5
Kuntoutuspkl
Ihotautien pkl7
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)10
SyöpäpklEi jonoa
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa


 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.10.2018​

 Erikoisala/p​otilasryhmä
Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä  tutkimukseen/
toimenpiteeseen
 Sisätaudit 
      Gastroscopia              2
      Colonoscopia2,5
      Rasitusekg
      Sydänperfuusio
      Sydämen   ultraäänitutkimus     2,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
 Kirurgia 
      Gastroscopia
      Sigmoidescopia
      Colonoscopia
      Kystoscopia
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5-6
      Käsikirurgia5
      Lastenkirurgia2
      Urologia2-3
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia5
      Laparoscopia2
      Alatieleikkaus2
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio6
      Hysteroskopia1
 Silmätaudit 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus2
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    4-5
      Muut toimenpiteet5-6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa1
      Tympanostomia1
      Muut toimenpiteet3-4
 Kuvantaminen 
      Magneetti, ortopedinen
      Magneetti, neuro
      Tietokonetomografia
      Mammografia
      Ultraäänitutkimus, EKKS
      Ultraäänitutkimus, Armila
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
      PET-TT
      ENMG


Share