Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

 
Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika
 

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.4.2018

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes7
Endokrinologia7
Gastroenterologia5
Hematologia1
Infektio3 *
Kardiologia7
Munuais7
Reuma3
Sisätautien pkl4
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia3 *
Ortopedia12 *
Yleiskirurgia3 *
Urologia12 *
Verisuonikirurgia12 *
Kipupkl 12
Silmäpkl8
Korvapkl5
Naistentautien pkl6
Suu- ja hammassairauksien pkl1
Neurologian pkl6
Lastenneurologian pkl6
Lasten pkl5
Fysiatrian pkl4
Kuntoutuspkl10 *
Ihotautien pkl6
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)12
Syöpäpkl1-2
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria)Ei jonoa
Aikuispsykiatria Ei jonoa
Nuorisopsykiatria 
    TerapiaEi jonoa
    TutkimusEi jonoa
LastenpsykiatriaEi jonoa

 * tiedot 31.3.2018

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 30.4.2018

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä  tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              2,5
      Colonoscopia3
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio
      Sydämen   ultraäänitutkimus     1,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)
 Kirurgia 
      Gastroscopia5 *
      Sigmoidescopia5 *
      Colonoscopia4 *
      Kystoscopia12 *
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel1-2
      Polven tekonivel1-2
      Sappi1 *
      Tyrä1 *
      Muu ortopedia2-4
      Plastiikkakirurgia1 *
      Endokriininen1 *
      Urologia3 *
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia4-5
      Käsikirurgia6
      Lastenkirurgia3
      Urologia2-3
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia4
      Laparoscopia4
      Alatieleikkaus5
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio6
      Hysteroskopia3
 Silmätaudit 
      Hoitajan  näkökenttätutkimus2
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    3-4
      Muut toimenpiteet5-6
 Korvataudit 
     Kuulolaite          3
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa2-3
      Tympanostomia2-3
      Muut toimenpiteet4
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen
      Magneetti, ortopedinen2
      Magneetti, neuro4
      Tietokonetomografia1
      Mammografia3 viikkoa
      Ultraäänitutkimus, EKKS1
      Ultraäänitutkimus, Armila3 viikkoa
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1
      ENMG
      PET-TT
​* tiedot 31.3.2018
 


Share