Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​​​​​​​​​

​​​Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.3.2019

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
Sisätautien pkl
Diabetes5
Endokrinologia5
Gastroenterologia3
Hematologia1
Infektio6
Kardiologia18
Munuais7
Reuma4
Sisätautien pkl1
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl 10
Silmäpkl 
Korvapkl1
Naistentautien pkl6
Suu- ja hammassairauksien pkl1
Neurologian pkl2
Lastenneurologian pkl6
Lasten pkl 
Fysiatrian pkl4
Kuntoutuspkl7
Ihotautien pkl 
Keuhkopkl5
Embletta (Unirek.)11
Syöpäpkl 
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 


Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.3.2019

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia              2
      Colonoscopia3
      Rasitusekg1,5
      Sydänperfuusio2
      Sydämen ultraäänitutkimus     4,5
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter)2
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5-6
      Käsikirurgia5
      Lastenkirurgia2-3
      Urologia1-2
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia3
      Laparoscopia2
      Alatieleikkaus3
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio7
      Hysteroskopia1-2
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus 
      Ortoptinen hoito       
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi     
      Muut toimenpiteet 
 Korvataudit 
     Kuulolaite          6
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa1-2
      Tympanostomia1-2
      Muut toimenpiteet4
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen2 kk
      Magneetti, ortopedinen2 kk
      Magneetti, neuro2,5 kk
      Tietokonetomografia1 kk
      Mammografia1 kk
      Ultraäänitutkimus, EKKS3 viikkoa
      Ultraäänitutkimus, Armila1 kk
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
1 kk
      ENMG2,5kk
      PET-TT1,5 kkShare