Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi Eksoten viidestä pääprosessista ja keskeinen osa asiakaslähtöistä strategiaa. Sen tulee olla osa Eksoten eri toimijoiden jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa.

Alueellista hyvinvointityötä tehdään kuntien hyvinvointitiimien, järjestöjen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Maakunnalli​nen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelma 2016–2020 antaa painopisteet, joita yhdessä toteutetaan kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aktiivista ja tavoitteellista ennaltaehkäisevää toimintaa kaikilla toimialueilla. Eri toimenpiteillä ja tiedottamisella tuetaan väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, kansantautien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentämistä sekä ennenaikaisten kuolemien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentämistä.​

Linkit Hyvinvointia maakuntaan X​I -juhlaseminaarimateriaaliin 18.1.2018:

BMI -kortti vuosina 2015 ja 2016 Aija Rautio_2018-01-18.pdf

Hyvinvoinnin monet kasvot-mitä kohti mennään Tuula Partanen_2018-01-18.pdf

Mobsi julkaisu_Mira Pakanen_Ulla Heimonen_2018-01-18.pdf

OCTO3_Mobsi_esitys_Eeva-Maria Piirainen_2018-01-18.pdf

Turvallisuus osana uutta hyvinvointilainsäädäntöä_Mari Liukka ja Heidi Huuskonen_2018-01-18.pdf

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen luentosarjan ravitsemusluennot ammattilaisille:

Terveyttä ruoasta –ravitsemussuositukset 14.12.2017.pdf

Syömisen ja painonhallinta eri ikäisillä 11.1.2018.pdf

Ruoka ja ravitsemus suolistopulmissa 8.2.2017.pdfShare