Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

​Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi Eksoten viidestä pääprosessista ja keskeinen osa asiakaslähtöistä strategiaa. Sen tulee olla osa Eksoten eri toimijoiden jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa.

Alueellista hyvinvointityötä tehdään kuntien hyvinvointitiimien, järjestöjen ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Maakunnalli​nen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelma 2016–2020 antaa painopisteet, joita yhdessä toteutetaan kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aktiivista ja tavoitteellista ennaltaehkäisevää toimintaa kaikilla toimialueilla. Eri toimenpiteillä ja tiedottamisella tuetaan väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisäämistä, kansantautien, tapaturmien ja muiden terveysongelmien vähentämistä sekä ennenaikaisten kuolemien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentämistä.

Sähköisellä asioinnilla on entisestään laajeneva rooli tiedonvälittäjänä ja uudenlaisten toimintakäytäntöjen käyttöönotossa. Hyvis.fi-sivusto on keskeinen työkalu kansalaisen oman hyvinvoinnin seurannassa sekä tiedon kokoajana ja välittäjänä. Eksoten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ja Hyviksen ajankohtainen hyvinvointitieto tukee kansalaisen itsenäistä kykyä tehdä päätöksiä oman hyvinvointinsa toteuttajana.

Linkit Hyvinvointia maakuntaan X -juhlaseminaarimateriaaliin 24.1.2017:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuksessa, Heli Hätönen.pdf

Matka kansanterveyden edistämisestä kuntien ja maakuntien keskeiseksi strategiseksi tehtäväksi, Kerttu Perttilä.pdf

Mitä vaikutuksia uudella alkoholilailla olisi, Tuomas Tenkanen.pdf

Eri ikäryhmien näkökulma hyvinvointiin, Esko_Korhonen.pdf

Linkit Liikkuen hyvinvointia ja terveyttä -luentosarjan materiaa​​leihin:​

Lasten ja nuorten liikunta_Marko Siltamies_12.10.2017.pdf

Liikkuen hyvinvointia ja terveyttä_14.9.2017_Katriina Kukkonen-Harjula.pdf

Liikkuen hyvinvointia ja terveyttä_12.10.2017_osa 2_Katriina Kukkonen-Harjula.pdf

Liikkuen hyvinvointia ja terveyttä_09.11.2017_osa 3_Katriina Kukkonen-Harjula.pdf