LAPE-muutosohjelma

​​​​​​​​​​Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.​

Mikä on LAPE?

 

 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017 – 2018 toteutettava hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että apua ja tukea on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee. On myös tärkeää, että tuki vastaa perheiden tarpeisiin ja löytyy helposti omasta arkiympäristöstä. LAPE-muutoksella pyrimme vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, osallisuutta ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.

 
LAPE-muutoksessa sovitamme erilaiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut mahdollisimman hyvin yhteen. Palveluilla tarkoitetaan maakuntauudistuksen yhteydessä maakunnan vastuulle jääviä sosiaali- ja terveyspalveluita, kuntien vastuulle jääviä varhaiskasvatus-, koulu-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluita sekä seurakuntien, eri järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien palveluita. Näin laajamittainen yhteensovittaminen edellyttää kaikilta toimijoilta vahvaa tahtoa tehdä yhdessä työtä lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi.  

 
Suunnittelemme ja toteutamme LAPE-muutosta yhdessä lasten, nuorten ja perheiden sekä eri alojen ammattilaisten kanssa. Laaja-alainen yhdessä tekeminen mahdollistaa palveluiden ja tuen kohdentamisen perheiden arkiympäristöissä oikea-aikaisesti, tasalaatuisesti ja vaikuttavasti. Samalla syntyy kustannussäästöjä, kun pääsemme hajanaisesta kehittämisestä​ kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen. 
​​

Miten muutos tehdään?


 
Muutostyö jakautuu neljään kehittämiskokonaisuuteen, jotka esitellään omilla alasivuillaan sekä diaesityksessä. Kullakin kokonaisuudella on oma koordinaattori, joka ohjaa työskentelyä. Kehittämiskokonaisuudet ovat:

 

 
Teemme muutostyötä työryhmissä, joissa työskentelee lähes 200 eri alojen ammattilaista eri organisaatioista sekä kokemusasiantuntijoita. Etelä-Karjalassa LAPEssa ovat mukana Eksote, kunnat (Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari), Nicehearts ry, Imatran seudun Pelastakaa Lapset ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kymen Piiri ry ja Etelä-Saimaan 4H ry, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy sekä alueen evankelisluterilaiset seurakunnat. 

 
Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys, MLL:n Lappeenrannan yhdistys, Parasta Lapsille ry, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu EKLU ry, Taidekoulu Estradi, Kirkkopalvelut ry, Taito Etelä-Suomi ry, Lappeenrannan kuvataidekoulu, Lappeenrannan tanssiopisto, Lappeenrannan maakuntakirjasto, Lappeenrannan musiikkiopisto, Lappeenrannan museot, Etelä-Karjalan Martat ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Monimuotoiset perheet ry, Saimaan ammattiopisto Sampo, Oppimaa Oy, Helsingin yliopisto ja Saimaan kriisikeskus. 

 
Lisätietoja:

 
Marja Kosonen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Eksote
marja.kosonen@eksote.fi, p. 040 510 6975

 
Mona Taipale, Etelä-Karjalan LAPE-muutosagentti
mona.taipale@eksote.fi, p. 040 651 3154

 
Virve Jokiranta, projektipäällikkö, NHG
virve.jokiranta@nhg.fi, p. 050 346 7116

 
Kehittämiskoordinaattorit:

 
Toimintakulttuurin muutos, Riikka Telanto, riikka.telanto@eksote.fi, p. 040 078 1490
 
Virtuaalinen perhekeskus sekä Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset, Maija Ström-Ripatti, maija.strom-ripatti@eksote.fi, p. 040 651 3045
 
Erityis- ja vaativan tason palvelut, Marja Riikonen, marja.riikonen@eksote.fi, p. 040 065 8275
 
 

 


Share