LAPE-muutosohjelma

​​​​​​​​​​Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.​

Mikä on LAPE?

 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia. Hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että apua ja tukea on saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee. On myös tärkeää, että tuki vastaa perheiden tarpeisiin ja löytyy helposti omasta arkiympäristöstä. LAPE-muutoksella vahvistamme lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, osallisuutta ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.


LAPE-muutosohjelma käynnistyi vuonna 2016 Sipilän hallituksen kärkihankkeena ja jatkuu edelleen vuonna 2019. Muutoksessa sovitamme erilaiset lasten, nuorten ja perheiden palvelut mahdollisimman hyvin yhteen. Palveluilla tarkoitetaan niin Eksoten palveluita kuin kuntien sivistyspalveluita (varhaiskasvatus, koulu, nuoriso, liikunta ja kulttuuri) sekä seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien palveluita. Näin laajamittainen yhteensovittaminen edellyttää kaikilta toimijoilta vahvaa tahtoa tehdä yhdessä työtä lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi.  

 
Suunnittelemme ja toteutamme LAPE-muutosta yhdessä lasten, nuorten ja perheiden sekä eri alojen ammattilaisten kanssa. Laaja-alainen yhdessä tekeminen mahdollistaa palveluiden ja tuen kohdentamisen perheiden arkiympäristöissä oikea-aikaisesti, tasalaatuisesti ja vaikuttavasti. Samalla syntyy kustannussäästöjä, kun pääsemme hajanaisesta kehittämisestä​ kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen. 
​​

Miten muutos tehdään?

 
 
Etelä-Karjalan Lape-hankkeessa vuosina 2017-2018 tehty kehittämistyö on koottu tähän diasarjaan. Lape-työtä on myös kuvattu tällä kuvalla:Lape infografi_valmis.pdf
 
Vuoden 2019 aikana muutostyössä painottuu lapsiystävällisen hallinnon kehittäminen Lape-akatemioiden kautta sekä virtuaalisen perhekeskuksen ja kohtaamispaikkatoiminnan rakentaminen. Lisäksi systeeminen työote jalkautetaan maakuntaan yhä vahvemmin SyTy-hankkeen kautta. 
 
Meneillään olevasta työstä saat tietoa Ajankohtaista-sivulla.
 
Lisätietoja:
 
Mona Taipale, Etelä-Karjalan LAPE-muutosagentti
mona.taipale@eksote.fi p. 040 651 3154
Facebook: Etelä-Karjalan Lape-muutosagentti Mona Taipale
Twitter: @MonaTaipale
 
Maija Ström-Ripatti, perhekeskuskoordinaattori (virtuaalinen perhekeskus Perhemetro)
 
Hannu Hakalisto, perhekeskuskoordinaattori (kohtaamispaikkatoiminta)
hannu.hakalisto@eksote.fi p. ​040 651 3959
 

 


Share