Muutosagentin uutiskirjeet

Muutosagentin rooli:

- Edistää ja koordinoida muutosohjelman tavoitteiden toteutumista Etelä-Karjalan alueella olemalla jatkuvassa yhteydessä yhteistyötahoihin
- Innostaa, motivoida ja sitouttaa alueen toimijoita mukaan muutostyöhön ja edistää yhdessä tekemisen kulttuuria 
- Auttaa ja kannustaa kuntia kohti toimintakulttuurin muutosta, rohkaista luopumaan toimintamalleista, jotka eivät luo asiakasarvoa 
- Huolehtia osaltaan lasten, nuorten ja vanhempien sekä 3. sektorin edustajien kuulemisesta hankkeen aikana 
- Välittää tietoa hankkeesta ja sen etenemisestä maakunnan sisällä sekä jakaa ministeriöstä ja muista maakunnista tullutta tietoa ja hyviä käytäntöjä Etelä-Karjalaan ja toisin päin 
- Pitää jatkuvaa yhteyttä muiden maakuntien muutosagentteihin ja jakaa tietoa heidän kanssaan
Share