Perhekeskustoimintamalli

Perhekeskus on lapsi- ja perhelähtöisesti suunniteltu, kaikkia perheitä palveleva lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus on uusi tapa verkostoida Eksoten, Etelä-Karjalan kuntien sekä järjestöjen ja seurakuntien tuottamat palvelut ja toiminnat. Keskeistä on painotus varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Perhekeskus voi olla fyysinen paikka, toimijoiden verkosto tai virtuaalinen rakenne. Etelä-Karjalassa painottuu virtuaalisen perhekeskuksen eli Perhemetron rakentaminen. Perhemetro on verkkopohjainen palvelu, josta asiakkaat saavat tietoa ja tukea erilaisiin perhe-elä​mään liittyviin tilanteisiin sekä löytävät fyysiset palvelu- ja kohtaamispisteet Etelä-Karjalan alueella. Palvelu yhdistää julkiset toimijat, järjestöt, seurakunnat sekä yksityiset ja vapaaehtoiset toimijat. 

Virtuaalisen perhekeskuksen rinnalla kehitetään kohtaamispaikkatoimintaa yhteistyössä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Lisätietoja:
 
Perhekeskuskoordinaattori (Perhemetro) Maija Ström-Ripatti, maija.strom-ripatti@eksote.fi p. 040 651 3045
 

​Perhekeskuskoordinaattori (kohtaamispaikat) Hannu Hakalisto, hannu.hakalisto@eksote.fi

Lape-hankkeen (2017-2018) aikana yhteistyökumppanimme Oppimaa Oy toteutti videoita lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisestä. Videot löytyvät tästä:

Oppimaa-yhteisö.  https://www.oppimaa.fi/kurssi/oppimaa-yhteiso/

Koulun Oppimaa https://www.oppimaa.fi/kurssi/koulun-oppimaa-2/

LAVA-Lapsivaikutusten arviointi https://www.oppimaa.fi/kurssi/lava-lapsivaikutusten-arviointi/

Alaikäisten rikoksiin puuttuminen https://www.oppimaa.fi/kurssi/alaikaisten-rikoksiin-puuttuminen/
Share