Perhekeskustoimintamalli

Perhekeskus on lapsi- ja perhelähtöisesti suunniteltu, kaikkia perheitä palveleva lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus on uusi tapa verkostoida Eksoten, Etelä-Karjalan kuntien sekä järjestöjen ja seurakuntien tuottamat palvelut ja toiminnat. Keskeistä on painotus varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään toimintaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Perhekeskus voi olla fyysinen paikka, toimijoiden verkosto tai virtuaalinen rakenne.

Etelä-Karjalan perhekeskusmalli on verkostomainen. Kehittäminen painottuu verkostojen vahvistamiseen ja kohtaamispaikkatyöhön. Perhekeskusverkosto rakentuu päiväkotien ja koulujen ympärille siten, että neuvolapalvelujen ja opiskeluhuollon lisäksi perheiden vapaa-ajan palveluita ja toimintaa on tarjolla lähellä asiakkaita. Lisäksi maakunnan tulevista koulurakennuksista suunnitellaan perhekeskusmaisia monitoimitiloja.

Eksoten lasten ja nuorten taloihin Imatralla ja Lappeenrannassa on integroitu lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kuten lasten ja nuorten alkuarviointi, lastensuojelupalvelut, lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu. Talot toimivat matalan kynnyksen periaatteella, yhteyttä voi ottaa muun muassa puhelimella tai kävellä sisään. Tarvittaessa palvelut jalkautuvat lasten ja nuorten kasvuympäristöihin.

Etelä-Karjalassa aloitettiin virtuaalisen perhekeskuksen valmistelu Lape-hankkeen aikana. Eksote hakee säästöjä ja yhtenä säästötoimenpiteenä virtuaalisen perhekeskuksen, Perhemetron, kehittäminen erillisenä verkkosivuna päätettiin keskeyttää syksyllä 2019. Koottu tieto julkaistaan myöhemmin Eksoten verkkosivuilla tulevalla perhekeskukseksi nimettävälle alasivulle.

Lisätietoja:
 
Lape-muutosagentti Mona Taipale
p. 040 651 3154
 

Lape-hankkeen (2017-2018) aikana yhteistyökumppanimme Oppimaa Oy toteutti videoita lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisestä. Videot löytyvät tästä:

Oppimaa-yhteisö.  https://www.oppimaa.fi/kurssi/oppimaa-yhteiso/

Koulun Oppimaa https://www.oppimaa.fi/kurssi/koulun-oppimaa-2/

LAVA-Lapsivaikutusten arviointi https://www.oppimaa.fi/kurssi/lava-lapsivaikutusten-arviointi/

Alaikäisten rikoksiin puuttuminen https://www.oppimaa.fi/kurssi/alaikaisten-rikoksiin-puuttuminen/
Share