Toimintakulttuurin muutos

LAPE-muutosohjelman tavoitteena on uudistaa toimintakulttuuria niin, että se perustuu entistä vahvemmin lapsen oikeuksiin ja tietoon niin hallinnossa ja päätöksenteossa kuin palveluissa. Etelä-Karjala osallistuu muiden Toimintakulttuurin muutos -teemaa kehittävien maakuntien kanssa kansalliseen kehitystyöhön, jonka puitteissa maakunnille järjestetään yhteisiä koulutuksia ja valmennuksia. 

Tavoitteet

- Lapsiystävällisen hallinnon toimintamallin kehittäminen kunta- ja maakuntatasolle  
- Lapsivaikutusten arviointi​ –mallin luominen maakuntaan                                          aiempaan kehitystyöhön, kokemukseen ja tutkimustietoon pohjautuen 
- Lapsivaikutusten arviointi -koulutusten järjestäminen ja arviointien laaja käyttöönotto maakunnassa
- Verkostojohtamisen koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus
- Ammattilaisten muutososaamista lisäävän valmennuskokonaisuuden suunnittelu​  yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa
 
 

Pilotit

Etelä-Karjala on mukana Unicefin lapsiystävällinen maakunta –pilotissa viiden        muun maakunnan kanssa. 

 

Hyödyt

Maakunta-, kunta-, seurakunta- ja järjestötyön yhteensovittaminen
- Eri toimijoiden yhteinen työskentely lasten ja perheiden parhaaksi
- Lasten asioiden vahvempi huomioiminen palveluissa mm. lapsivaikutusten
arvioinnin käyttöönoton myötä
- Lasten ja nuorten vahvempi osallisuus 
- Eri toimijoiden keskinäisen avoimuuden lisääntyminen ja luottamuksen rakentuminen
- Tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakaminen
- Yhteisöllisyyden lisääntyminen

 
Lisätietoja: 
Kehittämiskoordinaattori Riikka Telanto 
riikka.telanto@eksote.fi, puh. 040 078 1490Share