Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset

LAPEssa luodaan siltoja tulevaisuudessa maakunnan vastuulle jäävien sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntien vastuulle jäävien sivistyspalveluiden ja alueen oppilaitosten välille. Kehittämistyön tavoitteena on, että varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitosympäristöt ja yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja yhteisöllinen työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kokonaisuudessa kehitetään yhteisöllistä hyvinvointia, yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja sähköisiä palveluita. ​

Tavoitteet

- Yksilökohtaisen opiskeluhuollon mallintaminen lapsen ja nuoren tarpeiden mukaisesti 
- Monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnan ja käytänteiden selkeyttäminen
- Yksilökohtaisen opiskeluhuollon lainmukaisten toimintatapojen varmistaminen
- Palveluprosessien mallintaminen (yhdessä muiden kehittämiskohteiden kanssa)
- Opiskeluhuollon palveluiden ja esikoulujen toimijoiden tehtävänkuvien mallintaminen
Järjestöjen jalkautuminen mentorointi-, tyttötyö- ja kerhotoiminnan kautta
- Kodin ja koulun yhteistyön ja harrastustoiminnan vahvistaminen
- Yhteisöllisen hyvinvointityön vahvistaminen ja työn sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen
- Opiskeluhuoltosuunnitelman mallintaminen 
- Sähköisten palveluiden kehittäminen predikatiivinen analytiikan, ePalveluiden ja asiakkuudenhallinnan ja toiminnanohjauksen osalta.

 

Koulutukset

- PedaSens-koulutus Lappeenrannan ja Imatran varhaiskasvatus
- Nepsy-koulutus Lappeenrannan varhaiskasvatus ja perusopetus
- Oppimaa Oy verkkokurssit varhaiskasvatus, perusopetus ja opiskeluhuolto
 

Pilotit

- Koulunuorisotyöntekijät Lappeenrannan yläkouluissa lv. 2017-2018
- Matalan kynnyksen harrastustoiminta Lappeenrannan perusopetuksessa
- Niceheartsin tyttötyöpilotti Sammonlahden, Kimpisen ja Taavetin kouluissa
- Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämispilotti Lauritsalan, Sammonlahden, Voisalmen ja Skinnarilan kouluissa
- Pelastakaa Lapset ry mentorointimallin levittäminen maakuntaan
- Etelä-Saimaan 4H ry kerhotoimintaa ja nuorten yrityskoulutusta Taipalsaarella
- Predikatiivinen analytiikka
- ePalvelut
Toiminnanohjaus ja asiakkuudenhallinta 

 

Hyödyt

- Yhtenäinen maakunnallinen toimintakulttuuri/toimintatavat
- Siirtyminen organisaatiokeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen
- Laaja-alainen yhteistyö ja tasapuolisuus palveluissa
- Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen
- Asiakasprosessin sujuvuus 
- Yhteistyön ja avoimuuden lisääntyminen
- Asiakas- ja lapsilähtöisyyden vahvempi huomioiminen

 

Lisätietoja: Kehittämiskoordinaattori Maija Ström-Ripatti, maija.strom-ripatti@eksote.fi, puh. 040 651 3045 


 Share