Lomakkeet

​​​​​​​​​​​​​​Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, terveyspalvelut.pdf
Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, vanhustenpalvelut.pdf
Oikeus saada pääsy tietoihin, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Oikeus saada pääsy tietoihin, terveyspalvelut.pdf
Oikeus saada pääsy tietoihin, vanhustenpalvelut.pdf
Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi.pdf
Lokitietojen tarkastuspyyntö.pdf
Tiedon korjaamisvaatimus.pdf

Muita lomakkeita


Hammashu​ollon ​lomakkeet​ 
Vammaispalvelujen hakemukset 
Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon 

18 vuotta täyttäneen puolesta-asiointi sopimus.pdf (voi täyttää sähköisesti, allekirjoitettava käsin)
18 vuotta täyttäneen puolesta asioinnin ehdot.pdf
18 vuotta täyttäneen puolesta asioinnin päättäminen.pdf
Asiakasmaksujen vapaakorttihakemus.pdf
Ateriapalvelun tuloselvityslomake.pdf
Ateriapalveluhakemus.pdf
Hakemus ikäihmisten kuntouttavaan päivätoimintaan.pdf
Hakemus kunnan tukemaan asunnon muutostyöhön.pdf
Hakemus sosiaalihuoltolain 14 § mukaisiin lapsiperheiden peruspalveluihin.pdf
Ilmoitus hoitosuunnitelman mukainen hoito.pdf
Ilmoitus sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutoiminnasta.pdf
Ilmoitus terveysaseman valinnasta.pdf
Korvaushakemus.pdf
Kuljetuspalveluhakemus.pdf
Lapsiperheiden kotipalveluhakemus.pdf
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu, tuloselvitys.pdf
Lastensuojeluilmoitus LsL 25 §.pdf
Lääkitystietolomake.pdf
Muistutus, terveys- ja vanhustenpalvelut.pdf
Muistutus, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Muistutus, palveluseteleillä tuotetuista palveluista.pdf 
Omahoitolomake hoitosuunnitelmaa varten​.pdf
Omaishoidon tuen hakemus.pdf
Potilastietojen luovutuskielto kiellon peruminen.pdf
Tutkimuslupa_Lausuntohakemus v2.pdfShare