Lomakkeet

​​​​​​​​​​​​​Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, terveyspalvelut.pdf
Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, vanhustenpalvelut.pdf
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö, terveyspalvelut.pdf
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö,​ vanhustenpalvelut.pdf
Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi.pdf
Lokitietojen tarkastuspyyntö.pdf
Tiedon korjaamisvaatimus.pdf

Muita lomakkeita


Hammashu​ollon ​lomakkeet​ 
Vammaispalvelujen hakemukset 
Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon 

18 vuotta täyttäneen puolesta-asiointi sopimus.pdf (voi täyttää sähköisesti, allekirjoitettava käsin)
18 vuotta täyttäneen puolesta asioinnin ehdot.pdf
18 vuotta täyttäneen puolesta asioinnin päättäminen.pdf
Alle 12-vuotiaan puolesta asioinnin ehdot.pdf
Alle 12-vuotiaan puolesta asioinnin muutos tai päättämisilmoitus.pdf
Asiakasmaksujen vapaakorttihakemus.pdf
Ateriapalvelun tuloselvityslomake.pdf
Ateriapalveluhakemus.pdf
Hakemus kunnan tukemaan asunnon muutostyöhön.pdf
Hakemus sosiaalihuoltolain 14 § mukaisiin lapsiperheiden peruspalveluihin.pdf
Hakemus vanhustenpalveluiden kuntouttavaan päivätoimintaan.pdf
Ilmoitus sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutoiminnasta.pdf
Korvau​shakemus.pdf
Kuljetuspalveluhakem​us.pdf
Lapsiperheiden kotipalveluhakemus.pdf​​​​
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu, tuloselvitys.pdf
Lastensuojeluilmoitus LsL 25 §.pdf
Lääkitystietolomake.pdf
Muistutus, terveys- ja vanhustenpalvelut.pdf
Muistutus, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Muistutus, palveluseteleillä tuotetuista palveluista.pdf 
Omahoitolomake hoitosuunnitelmaa varten​.pdf
Omaishoidon tuen hakemus.pdf
Potilastietojen luovutuskielto kiellon peruminen.pdf