Hinnastot

​​​​​​​​

​AsiakasmaksutEksotessa on avosairaanhoidon lääkäripalvelun maksussa siirrytty vuosimaksusta käyntimaksuun 1.1.2016 

Asiakasmaksuasetuksen 7 §:n mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä terveyskeskuksen ylläpitäjän päätöksen mukainen maksu, joka voi olla:

1) enintään 41,70 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään häneltä 20,90 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta; tai

2) enintään 20,90 euron käyntimaksu; maksun saa kuitenkin periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.

Ylläpitäjä päättää käytetäänkö kohtaa 1 vai 2. 

Eksotessa on hallituksen päätöksellä 1.1.2016 lukien otettu käyttöön vaihtoehto 2 kuitenkin niin, että yksittäisen käyntikerran maksuna peritään 16,40 euroa asetuksen salliman maksimihinnan sijaan.

Käyntimaksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana. Käyntimaksut pysyvät vuonna 2017 ennallaan.

SuoritehinnastoTerveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattokäytännöt Eksotessa


Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville asiakasmaksukustannuksille on säädetty maksukatto, joka on 1.1.2016 lukien 691 euroa. Maksukattokertymän seuranta ja vapaakorttien myöntäminen Eksotessa:

  • Palvelunkäyttäjän tulee itse seurata maksuja ja osoittaa maksukaton ylittyminen.

  • Potilastietojärjestelmä huomioi Eksoten osalta maksukertymää ja muuttaa laskutusperusteet maksukaton täyttyessä.

  • Eksoten ulkopuolisista maksuista tulee toimittaa maksukuitit laskutukseen, jotta maksut huomioidaan.

  • Tietoja Eksoten maksuista luovutetaan ulkopuolisille toimintayksiköille vain palvelun käyttäjän suostumuksella.

  • Vapaakortti myönnetään hakemuksesta. Hakemuslomake on saatavana Eksoten nettisivuilta ja Eksoten toimipisteistä. Hakemuksen voi hoitaa myös Eksoten sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki tämän sivun oikeassa reunassa).

  • Eksoten ulkopuolella myönnetty vapaakortti tulee esittää asioitaessa Eksoten toimintayksiköissä.​


  • Vapaakorttihakemuksen voi tehdä myös sähköisesti
Eksoten sähköinen ​asiointi