Hinnastot

​​​​​​​​​​​​​​​​​

​AsiakasmaksutEksoten laskutuksen standardipalvelut hoitaa Meidän IT ja talous Oy. Laskuihin liittyvät kyselyt ja tiedustelut palvelupuhelin 013 - 339 0750

Kiireellistä hoitoa tarvitsevien, sopimuksettomista mais​ta tulevien potilaiden hoidosta
peritään hinnaston mukainen hinta 10 %:lla korotettuna, ellei muuta sopimusta ole
tehty. Tehohoidosta peritään em. potilailta todellisten kustannusten mukainen hinta + 10
% (hoitopäivän hinta hoidon vaativuuden mukaan sekä mahdolliset veri- tms. valmisteet
ja leikkaussalitoimenpiteet).


Suoritehinnasto
Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattokäytännöt Eksotessa


Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville asiakasmaksukustannuksille on säädetty maksukatto, joka on 1.1.2018 lukien 683 euroa. 

Maksukattokertymän seuranta ja vapaakorttien myöntäminen Eksotessa:


  • Palvelunkäyttäjän tulee itse seurata maksuja ja osoittaa maksukaton ylittyminen.

  • Potilastietojärjestelmä huomioi Eksoten osalta maksukertymää ja muuttaa laskutusperusteet maksukaton täyttyessä.

  • Eksoten ulkopuolisista maksuista tulee toimittaa laskukopiot ja maksukuitit käteismaksupisteeseen, jolloin ne lisätään asiakkaan maksukattokertymään.​

  • Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon myös perheen alle 18-vuotiaiden lasten käyttämistä palveluista perittävät maksut, jotka lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa huoltajien valinnan mukaan toisen vanhemman maksukertymää laskettaessa.​

  • Tietoja Eksoten maksuista luovutetaan ulkopuolisille toimintayksiköille vain palvelun käyttäjän suostumuksella.

  • Vapaakortti myönnetään hakemuksesta. Hakemuslomake on saatavana Eksoten nettisivuilta ja Eksoten toimipisteistä. Hakemuksen voi hoitaa myös Eksoten sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki tämän sivun alaosassa).

  • Eksoten ulkopuolella myönnetty vapaakortti tulee esittää asioitaessa Eksoten toimintayksiköissä.​Share