Hinnastot

​​​​​​​​​​​​

​AsiakasmaksutEksoten laskutuksen standardipalvelut hoitaa Saimaan talous- ja tieto Oy. Laskuihin liittyvät kyselyt ja tiedustelut palvelupuhelin 05 616 3680.
 
Suomi 100 – juhlavuoden kunnia​ksi Eksoten hallitus on päättänyt, että eteläkarjalaisilta rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta kotihoidon asiakkailta, joille kotihoito on myönnetty palvelutarpeen arvioinnin perusteella, ei peritä kotihoidon maksua vuoden 2018 aikana.​

Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet .pdf


Suoritehinnasto

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattokäytännöt Eksotessa


Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville asiakasmaksukustannuksille on säädetty maksukatto, joka on 1.1.2018 lukien 683 euroa. 

Maksukattokertymän seuranta ja vapaakorttien myöntäminen Eksotessa:


  • Palvelunkäyttäjän tulee itse seurata maksuja ja osoittaa maksukaton ylittyminen.

  • Potilastietojärjestelmä huomioi Eksoten osalta maksukertymää ja muuttaa laskutusperusteet maksukaton täyttyessä.

  • Eksoten ulkopuolisista maksuista tulee toimittaa laskukopiot ja maksukuitit käteismaksupisteeseen, jolloin ne lisätään asiakkaan maksukattokertymään.​

  • Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon myös perheen alle 18-vuotiaiden lasten käyttämistä palveluista perittävät maksut, jotka lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa huoltajien valinnan mukaan toisen vanhemman maksukertymää laskettaessa.​

  • Tietoja Eksoten maksuista luovutetaan ulkopuolisille toimintayksiköille vain palvelun käyttäjän suostumuksella.

  • Vapaakortti myönnetään hakemuksesta. Hakemuslomake on saatavana Eksoten nettisivuilta ja Eksoten toimipisteistä. Hakemuksen voi hoitaa myös Eksoten sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki tämän sivun alaosassa).

  • Eksoten ulkopuolella myönnetty vapaakortti tulee esittää asioitaessa Eksoten toimintayksiköissä.​
Share