Asiakastyytyväisyys

​​​

​​​Anna palautetta palveluistamme!


Palautteesi on arvokasta. Sen avulla autat meitä kehittämään palveluitamme paremmiksi. Voit antaa Eksotelle palautetta palveluista yleisesti tai yksittäisistä yksiköistä.

Avaa sotepalaute klikkaamalla tästä>​ 

Palautelomake avautuu uuteen ikkunaan. Huom! Jos käytössäsi on Internet Explorer -selain, palautteen lähettäminen vaatii vähintään version 9.

Aloita valitsemalla toimipaikka tai palvelu, josta haluat antaa palautetta. Alasvetovalikosta voit etsiä alueen, toimipaikan, toimipisteen tai palvelun. Voit antaa palautetta myös valitsemalla vain alueen.

Henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita ei voi hoitaa palautelomakkeella.

Hoitosuhde

Hoito- tai asiakassuhdetta koskevissa asioissa ota yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. Lisätietoa sivustolla Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Salassa pidettäviä tietoja ei saa lähettää palautelomakkeella eikä sähköpostilla. Sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi. 

Jos sotepalaute sisältää salassa pidettäviä henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita, palautteeseen ei Eksotesta vastata sähköpostilla. Salassa pidettäviä tietoja sisältäviä palautteita ei koskaan julkaista.​​

NPS-luku peilaa todellista asiakaskokemusta


Asiakaskokemusta mitataan ​Eksotessa kansainvälisesti tunnetun nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kerää tietoa siitä, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi palvelua läheisilleen ja tuttavilleen.

Eksote lähettää palvelun kuluttamisen jälkeen osalle terveys- ja hyvinvointiasemien, Armilan kuntoutuskeskuksen sekä keskussairaalan päivystyksen, poliklinikoiden ja vuodeosastojen asiakkaista tekstiviestin, jossa kysytään suositteluhalukkuutta asteikolla 0–10.

NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100–100 väliltä. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakkaamme kertoo suosittelevansa Eksoten palvelua. Positiivinen NPS-luku on jo hyvä ja yli 50 arvoa voidaan pitää erinomaisena.

NPS-luvut näkyvät Eksoten etusivulla, Etelä-Karjalan keskussairaalan pääsivulla sekä terveys- ja hyvinvointiasemien pääsivulla.​

​Tyytymättömyys hoitoon​


Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. ​Lisätietoja ja ohjeistusta on sivustolla Asiakkaan ja po​tilaan oikeudet

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus tai kantelu, jos olet tyytymätön palveluun, hoitoon tai kohteluun. Lisäksi mahdollisissa potilas-, lääke- ja esinevahingoissa voit hakea korvausta. Lomakkeet ovat ​Eksoten sivustolla Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon​.Share