Kokemusasiantuntijat

​ Kuvassa on kokemusasiantuntijoita Ekosten 2018 kurssilta ulkona puun alla ryhmäkuvassa

​Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus tietyn palvelun asiakkaana olemisesta, tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta. Kokemusasiantuntijat voivat toimia asiakastyössä ammattilaisten rinnalla, ryhmän ohjaajina, kouluttajina, kehittäjinä sekä mukana päätöksenteossa.   

Eräs Eksoten aikuisten psykososiaalisissa palveluissa toimiva kokemusasiantuntija sanoi, että kokemusasiantuntijana hän tietää, miltä tuntuu sairastua. Se on tukea, jota ei voi millään ammattikoulutuksella oppia tarjoamaan. Kokemusasiantuntijan voimavara toisten auttamisessa on rohkeus kertoa omista, vaikeistakin kokemuksista ja niistä selviytymisestä. 

Kokemusasiantuntijat ovat itsenäisesti toimivia Eksoten yhteistyökumppaneita. Eksotessa on linjattu, että koulutetuille kokemusasiantuntijoille maksetaan tehtävistä pientä palkkiota. Kokemusasiantuntijakoordinaattori järjestää vuosittain yhteistyössä toimialueiden ja järjestöjen kanssa kokemusasiantuntijakoulutuksen ja pitää Eksoten kanssa yhteistyötä tekevistä kokemusasiantuntijoista rekisteriä. Rekisterissä tällä hetkellä olevilta löytyy kerrottavaa yhteensä yli sadasta eri aiheesta. 

Suurimmassa osassa Eksoten palveluja kokemusasiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on vasta suunnitteilla. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa kokemusasiantuntijoita on ollut erilaisissa tehtävissä arjessa mukana jo jonkin aikaa. Joillakin potilas- ja asiakasryhmillä on mahdollisuus saada kokemusasiantuntijan tai muun vertaisen tukea omaan tilanteeseen liittyvän yhdistyksen tai järjestön kautta. 

 

Etsitkö kokemusasiantuntijaa? Haluaisitko itse toimia kokemusasiantuntijana? Kaipaatko tietoa aiheesta? Ota yhteyttä!

Eksoten kokemusasiantuntijakoordinaattori Reetta Tourunen p.040 651 3141, reetta.tourunen@eksote.fi

Lisätietoja aikuisten psykososiaalisten palvelujen kokemusasiantuntijatoiminnasta: 

Riikka Haikala p. 040 127 4236, riikka.haikala@eksote.fi


Lisätietoja vammaispalvelujen kokemusasiantuntijatoiminnasta: 

Katriina Kunttu p. 040 198 8890, katriina.kunttu@eksote.fi​


Lisätietoja perhepalvelujen kokemusasiantuntijatoiminnasta: 

Marja Riikonen p. 0400 658 275, marja.riikonen@eksote.fi


 


 Share